Rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien uudistamisten ja muutosten kuuluttaminen tavaramerkkilehdessä päättyy

Kun uusi tavaramerkkilaki astui voimaan 1.5.2019, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei enää kuuluta tavaramerkkilehdessä rekisteröityihin tavaramerkkeihin kohdistuneita muutoksia, kuten esimerkiksi uudistamisia, suoja-alojen supistamisia tai siirtymisiä.

Kuulutuksia ei julkaista niistä uudistamisista tai muutoksista, jotka ovat tulleet vireille uuden lain voimaan tulon eli 1.5.2019 jälkeen. Sen sijaan ne muutokset, jotka ovat tulleet vireille ennen uuden lain voimaan tuloa, kuulutetaan kuten tähänkin asti. Kansallisten tavaramerkkien lisäksi myös kansainvälisiä rekisteröintejä koskevat kuulutukset tavaramerkkilehdessä loppuvat.

Löydät ajantasaiset tiedot tavaramerkkitietokannasta

Tämä käytännön muutos johtuu siitä, että uusi tavaramerkkilaki ei enää edellytä näiden tietojen kuuluttamista tavaramerkkilehdessä. Tavaramerkkiä koskevat ajantasaiset rekisteritiedot löytyvät tavaramerkkitietokannasta.

Lisätietoa:

Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
puh. 029 509 5399
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2019