PRH:n seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016–2018

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on 15.12.2016 ja sen jälkeen päättyneiden tilikausien osalta tullut sisällyttää osio, jossa esitetään tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM). Osiossa nostetaan esiin seikat, jotka ovat tilintarkastajan ammatillisen harkinnan perusteella olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

Selvitimme vuonna 2017, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat ensimmäisissä uudenmallisissa tilintarkastuskertomuksissa. Vuonna 2018 seurasimme, millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut edellisvuoteen nähden. Kävimme lisäksi läpi muutokset, jotka koskivat listayhtiöiden 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuskertomuksia. Nyt olemme seuranneet, millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut kahteen edelliseen vuoteen nähden.

Selvityksen tulokset

Vuosilta 2016–2018 annetuissa tilintarkastuskertomuksissa on raportoitu yleisimmin kahdesta neljään tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa. Yleisimmin tilintarkastuksen kannalta keskeisinä seikkoina on esitetty jokaisena tarkastelujakson vuonna liikevaihto, liikearvo ja vaihto-omaisuus.

Lue selvitys. (pdf, 0.19 Mt)

Lisätietoja:

Otto Korpinen
Laadunvarmistuksen asiantuntija
Tilintarkastusvalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5005

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.05.2019