Uuden tavaramerkkilain 1.5.2019 tuomat keskeisimmät muutokset

Uusi tavaramerkkilaki astui voimaan 1.5.2019. Tässä koonti keskeisimmistä muutoksista.

Hakeminen ja uudistaminen vain sähköisesti

Tavaramerkin rekisteröintiä ja uudistamista voi nykyisin hakea vain käyttämällä sähköistä palvelua. PRH ei ota paperilla tai sähköpostin liitteenä tulleita hakemuksia käsiteltäväksi kuin erityisestä syystä. Uuden lain myötä poistui mahdollisuus uudistaa tavaramerkkirekisteröinti vain maksamalla uudistamismaksu eli niin sanottu maksu-uudistus.

Vanhojen rekisteröintien tavara- ja palveluluettelon täsmentäminen

Jos sinulla on rekisteröity tavaramerkki, jota on haettu ennen 1.1.2014, voi olla, että sitä koskee täsmentämismahdollisuus. Täsmentäminen pitää tehdä viimeistään samana päivänä, kun teet uudistamishakemuksen. Täsmentäminen on tärkeää, koska jos tavara- ja palveluluetteloa ei täsmennä, merkin suoja-ala saattaa kaventua.

Uusi hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimenettely

Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi nyt hakea PRH:sta hallinnollisessa menettelyssä. Tämän uuden hallinnollisen menettelyn rinnalla säilyy edelleen myös mahdollisuus nostaa kanne markkinaoikeudessa. Tavaramerkkiä voi hakea menetettäväksi tilanteissa, joissa tavaramerkki on rekisteröinnin jälkeen jostain syystä menettänyt kykynsä toimia tavaramerkkinä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että merkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty viimeiseen viiteen vuoteen.

Uudet sähköiset palvelut

PRH otti toukokuun alussa käyttöön kaksi uutta sähköistä palvelua:

  • Rekisteröityä tavaramerkkiä koskeva hakemus, jolla voi hakea muutosta jo rekisteröityjen tavaramerkkien tietoihin, ilmoittaa tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä, tehdä väitteen tai hakea hallinnollista menettämistä ja mitätöintiä.
  • Palvelu, jossa voi vastata välipäätökseen, täydentää hakemusta tai väitettä sekä hakea pidennystä. Palvelussa voi myös peruuttaa hakemuksen tai väitteen.

Henkilötunnuksen vaatiminen

Nykyisin tavaramerkin hakijana tai haltijana olevan yksityishenkilön pitää ilmoittaa hakemuksessa henkilötunnuksensa. Sama vaatimus koskee kaikkia muitakin tavaramerkkirekisteriin merkittäviä yksityishenkilöitä, kuten asiamiestä tai väitteentekijää.

Rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien uudistamisten ja muutosten kuuluttaminen tavaramerkkilehdessä päättyy

PRH ei enää kuuluta tavaramerkkilehdessä rekisteröityihin tavaramerkkeihin kohdistuneita muutoksia, kuten esimerkiksi uudistamisia, suoja-alojen supistamisia tai siirtymisiä. Näitä kuulutuksia ei julkaista niistä uudistamisista tai muutoksista, jotka ovat tulleet vireille uuden lain voimaan tulon eli 1.5.2019 jälkeen.

Lue lisää uudesta tavaramerkkilaista.

Lue lisää tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä.

Lue aiemmat tiedotteet uuteen tavaramerkkilakiin liittyen:

Lisätietoja:

Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
puh. 029 509 5399
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.05.2019