Kaupparekisteristä on poistettu tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Poistetut yritykset

Lista kaupparekisteristä 17.6.2019 poistetuista yrityksistä on prh.fi-sivuilla. Lue lisää poistetuista yrityksistä.

Poistomenettelyssä mukana olleet yritykset saivat PRH:lta kehotuskirjeen tammikuussa 2019. Kirjeessä pyydettiin ilmoittamaan tilinpäätöstiedot viivytyksettä.

Helmikuussa 2019 PRH teki kehotuskirjeestä merkinnän yrityksen kaupparekisteritietoihin ja julkaisi kuulutuksen Virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa PRH kehotti yrityksiä ilmoittamaan tilinpäätöstiedot 27.5.2019 mennessä.

Lisäksi PRH tiedotti poistomenettelystä useita viestintäkanavia käyttäen.

Nyt poistetut yritykset eivät ilmoittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin määräaikaan mennessä.

PRH:n oikeus poistaa tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättänyt yritys kaupparekisteristä perustuu osakeyhtiölakiin (20 luvun 4 §) ja osuuskuntalakiin (23 luvun 4 § ).

Mitä kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa?

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisesta.

Tietoa saat myös kaupparekisterin neuvonnasta, ks. yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Kaupparekisteristä poistettu yritys voi purkautua verotuksessa. Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnolta. Siirry Verohallinnon vero.fi-sivuille.

Poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin. Palauttamisen edellytyksenä on, että yritys ilmoittaa tilinpäätöstiedot. Hakemus täytyy tehdä PRH:een viiden vuoden kuluessa yrityksen poistamisesta. Lue ohje hakemuksesta poistetun yrityksen palauttamiseksi kaupparekisteriin.


Tiedustelut

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.06.2019