Patentit - Lääkkeiden lisäsuojatodistuksiin muutoksia 1.7.2019 alkaen

Lääkkeiden lisäsuojatodistuksia koskevaan asetukseen (EY No: 469/2009) on tulossa muutos 1.7.2019 alkaen.

Muutoksen johdosta kolmas osapuoli voi alkaa valmistaa lisäsuojatodistuksella suojattua tuotetta kolmansiin maihin vientiä tai varastointia varten ennen lisäsuojatodistuksen raukeamista, jos asetuksessa määritellyt edellytykset täyttyvät. Valmistajan on ilmoitettava valmistuksen aloittamisesta vakiomuotoisella ilmoituslomakkeella sekä lisäsuojatodistuksen haltijalle että lisäsuojatodistuksen myöntäneelle patenttivirastolle.

Asetusmuutos (EY N:o 2019/933) on julkaistu 11.6.2019 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 153, josta löytyy myös vakiomuotoinen ilmoituslomake liitteenä 1 a. Lue Euroopan unionin virallinen lehti L 153 EUR-lex-verkkosivustolla.

Lue lisää lisäsuojatodistuksista.

Lisätietoja:
Saara Mustamäki
Vanhempi tutkijainsinööri
puh. 029 509 5905

Pia Niinimäki
Vanhempi tutkijainsinööri
puh. 029 509 5490

Sähköposti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019