Yrityksille uusi velvoite: omistajatiedot ilmoitettava kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa omistajansa (ns. tosiasialliset edunsaajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Edunsaajatietojen rekisteröinti tuleekin sujuvoittamaan yrityksen asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

Kuka on edunsaaja?

Yritys vastaa edunsaajien tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.
Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Milloin ja miten ilmoitus tehdään?

Tee ilmoitus 1.7.2019 - 1.7.2020 ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Ilmoitus tehdään netissä YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.

Ketkä saavat edunsaajatietoja PRH:lta?

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot.
PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

PRH kehittää edunsaajista annettavaa tietopalvelua vaiheittain. Ensi vaiheessa saatavilla on edunsaajaote, jossa on yksittäisen yrityksen edunsaajatiedot.

Edunsaajaote on maksullinen muille kuin viranomaisille.

Lue lisää edunsaajista ja ilmoittamisesta prh.fi-sivulta.

Lisätietoa:

Kaupparekisterin neuvonta
ma - pe 9.00 - 16.15
puh. 029 509 5900

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019