Uusi velvoite yrityksille: edunsaajien (omistajien) tiedot ilmoitettava kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2019 klo 14 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia.

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa.

Kuka on edunsaaja?

Yritys vastaa edunsaajien tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.
Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Milloin ja miten ilmoitat?

Tee ilmoitus 1.7.2019 klo 14 alkaen - 1.7.2020 ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Yrityksen täytyy tehdä ilmoitus myös silloin, kun sillä ei ole yllä luetellut edellytykset täyttäviä edunsaajia.

Ilmoitus on maksuton.

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Voit myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen yrityksen puolesta. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa.

Ketkä saavat edunsaajatietoja PRH:lta?

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot.

PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Ensi vaiheessa saatavilla on edunsaajaote, jossa on yksittäisen yrityksen edunsaajatiedot.

Edunsaajaote on maksullinen muille kuin viranomaisille.

Lue lisää edunsaajista ja ilmoittamisesta prh.fi-sivulta.

Lisätietoa:

Kaupparekisterin neuvonta
ma - pe 9.00 - 16.15
puh. 029 509 5900


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.07.2019