Säätiöt: toimita puuttuva vuoden 2018 vuosiselvitys viipymättä

Säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) asettaa uhkasakon säätiön johdolle, jos se ei saamastaan kehotuskirjeestä huolimatta toimita säätiön vuoden 2018 vuosiselvitystä tai täydennä puutteellista selvitystä.

Uhkasakko asetetaan ensisijaisesti säätiön hallituksen puheenjohtajalle. Uhkasakon määrä on 3 300 euroa.

Jokaisen säätiön on laadittava vuosiselvitys joka tilikaudelta. Selvitys täytyy toimittaa PRH:een kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Elokuun lopussa noin sadan säätiön vuosiselvitys oli toimittamatta PRH:lle. Siiry listaan säätiöistä, jotka eivät ole toimittaneet vuoden 2018 vuosiselvitystä.

Voit tarkistaa PRH:n Virre-tietopalvelusta maksutta, onko säätiön vuosiselvitys toimitettu ja rekisteröity asianmukaisesti. Siirry Virre-tietopalvelun Säätiöhakuun.

Mitä ilmoitat vuosiselvityksessä?

Ilmoita asiakirjoissa säätiön Y-tunnus ja täydellinen virallinen nimi. Huomio! Tunnuslukulomaketta ei enää täytetä.

Lue ohjeet vuosiselvityksen sisällöstä.

Miten toimitat vuosiselvityksen?

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa yksipuolisina kopioina. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä.

Lähetä vuosiselvitys seuraavaan osoitteeseen:

PRH
Säätiövalvonta
00091 PRH.


Lisätietoa:

Säätiövalvonta
ma - pe klo 9.00 - 16.15
puh. 029 509 5597

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.09.2019