Uusi velvoite yrityksille: edunsaajien (omistajien) tiedot ilmoitettava kaupparekisteriin

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia.

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa.

Kuka on edunsaaja?

Yritys vastaa edunsaajien tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.

Edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai käyttää yrityksessä yli 25 prosentin äänimäärää.

Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan täytyy tehdä edunsaajailmoitus myös silloin, kun sillä ei ole edunsaajia tai edunsaajat eivät ole yrityksen tiedossa.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Ilmoitus on maksuton.

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Voit myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen yrityksen puolesta. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa.

Ketkä saavat edunsaajatietoja PRH:lta?

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot. PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Mistä saat lisätietoja?

Selvitä edunsaaja-apurissamme, koskeeko uusi velvoite yritystäsi ja ketkä ovat yrityksesi edunsaajia. Siirry edunsaaja-apuriin.

Lue lisää edunsaajista ja ilmoittamisesta prh.fi-sivulta.

Tiedustelut:

Edunsaajien ilmoittamisen neuvonta
ma - pe 9.00 - 16.15
puh. 029 509 5200

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.09.2019