Tavaramerkit: Liikesalaisuuden haltijan pitää itse pyytää tiedon salassapitoa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarkentaa liikesalaisuuksiin liittyvää käytäntöään tavaramerkkiasioissa ja muistuttaa liikesalaisuuden haltijoita siitä, että kun PRH:lle lähetetään liikesalaisuuksia sisältäviä asiakirjoja, liikesalaisuudet pitää selvästi merkitä asiakirjoihin. Suositeltavaa on, että salassapitoa pyydetään samalla, kun asiakirjat toimitetaan PRH:lle.

Lopullisen arvion siitä, kuuluuko jokin tieto liikesalaisuutena salassa pidettäväksi, tekee PRH julkisuuslain perusteella.

Asiakirjojen julkisuus

Pääsääntö on, että PRH:lle toimitetut asiakirjat ovat julkisia, joten tarpeettomien salassa pidettävien tietojen lähettämistä kannattaa yleisesti välttää. Liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa,
- joka ei ole yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa
- jolla on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa
- ja jonka haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suojaamiseksi.

Liikesalaisuuksia voivat olla esimerkiksi kauppahinnat, yksityiskohtaiset tiedot tietyn tuotteen myyntimääristä ja hinnoista tai asiakaskohtaiset luottamukselliset sopimukset.

Lisätietoja:
Mika Kotala
p. 029 509 5460
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.09.2019