Kansainvälisen patenttihakemuksen (PCT) hakijoille tarkoitettu PCT Direct -palvelu on laajentunut

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) laajentaa kansainvälisiä patenttihakemuksia koskevan PCT Direct -palvelun käyttöä myös Maailman henkisen omaisuuden järjestölle (WIPO) jätettyihin PCT-hakemuksiin. Käyttömahdollisuus alkoi 1.11.2019.

PRH:n PCT Direct -palvelu tarkoittaa sitä, että etuoikeudella jätetyn PCT-hakemuksen hakija voi esittää epävirallisia kommentteja etuoikeushakemuksen uutuus- ja patentoitavuustutkimuksessa esille tuoduista seikoista. Näiden kommenttien avulla hakija voi esimerkiksi perustella PCT-hakemuksen vaatimusten patentoitavuutta tai hakemukseen tai erityisesti vaatimuksiin tehtyjä muutoksia.

Hakijan lähettämät kommentit ovat epävirallisia, mutta PCT-hakemuksen tutkija ottaa ne huomioon tutkiessaan hakemusta ja laatiessaan kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ja kirjallista lausuntoa.

Koskee vain osaa PCT-hakemuksista

PCT Direct -palvelu koskee tällä hetkellä PCT-hakemuksia, joissa

  • PRH on vastaanottavana viranomaisena (RO/FI) ja uutuustutkimusviranomaisena (ISA/FI) tai
  • WIPO on vastaanottavana viranomaisena (RO/IB) ja uutuustutkimusviranomaisena PRH (ISA/FI).

Edellytyksenä on lisäksi, että PCT-hakemuksessa pyydetään etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, jolle PRH on jo suorittanut uutuus- ja patentoitavuustutkimuksen. Aiempi hakemus voi olla kansallinen tai PCT-hakemus.

Näin hyödynnät kommentointimahdollisuutta

1. Tee "PCT Direct letter" eli kirjelmä, joka sisältää kommentit ja mahdolliset liitteet. Mainitse PCT Direct letterin otsikossa selvästi etuoikeushakemuksen numero. Jos teet hakemuksen sähköisesti, PCT Direct letterin pitää olla yhtenä PDF-tiedostona.

PCT Direct letter ei ole osa kansainvälistä hakemusta, mutta se julkaistaan WIPOn PATENTSCOPE-tietokannassa. Kommenttien tulee olla ymmärrettäviä itsenäisenä asiakirjana. Tarvittaessa mukaan voi liittää aikaisempien tutkimustulosten kopion tai esimerkiksi vaatimusten marked up -kopion.

2. Toimita PCT Direct letter vastaanottavana viranomaisena toimivalle PRH:lle (RO/FI) tai WIPO:lle (RO/IB) PCT-hakemuksen jättämisen yhteydessä.

  • Paperihakemus: merkitse hakemuslomakkeen kohtaan Box IX, kohtaan 11 "other", maininta "PCT Direct/informal comments"
  • Sähköinen hakemus EPOn eOLFilla tai WIPOn ePCT:llä: merkitse hakemuslomakkeen kohtaan Box IX, kohtaan "Accompanying items" -> "Other", maininta "PCT Direct/informal comments"

PRH:n PCT Direct -palvelu vastaa Euroopan patenttiviraston PCT Direct -palvelua.

Lisätietoja:

Mika Kotala
Yksikön esimies
p. 029 509 5460
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.11.2019