Muutoksia tavaramerkkien luokitukseen 1.1.2020 lähtien

Nizzan sopimuksen uusi versio (NCL11-2020) tulee voimaan 1.1.2020. Alle on listattu luokat, joiden luokkaotsikot muuttuvat uudessa versiossa. Muutosten tarkoituksena on selkeyttää luokkaotsikoita ja saada ne vastaamaan uuteen versioon tehtyjä muutoksia.

Luokka 10. Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet; tekojäsenet, -silmät ja -hampaat; ortopediset tuotteet; haavanompelutarvikkeet; terapeuttiset laitteet sekä apuvälineet toimintarajoitteisten henkilöiden käyttöön; hierontalaitteet; laitteistot, laitteet ja tuotteet imetystä varten; laitteistot, laitteet ja tuotteet seksuaalista toimintaa varten
Luokka 37. Rakentamispalvelut; asennus- ja korjauspalvelut; kaivoslouhinta, öljyn- ja kaasunporaus.
Luokka 38. Kaukoviestintäpalvelut
Luokka 40. Aineiden ja esineiden käsittely; jätteiden ja roskien kierrätys; ilmanpuhdistus ja vedenkäsittely; painotyöpalvelut; ruokien ja juomien säilöntä
Luokka 42. Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut sekä teollisen muotoilun palvelut; laadunvalvonta- ja todentamispalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen
Luokka 44. Lääkinnälliset palvelut; eläinlääkintäpalvelut; terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut ihmisille tai eläimille; maatalous-, vesiviljely-, puutarhanhoito- ja metsänhoitopalvelut

Yksityiskohtainen luettelo kaikista Nizzan sopimuksen versiossa NCL11-2020 toteutettavista muutoksista löytyy WIPOn verkkosivustolta.

Ei vaikutuksia ennen 1.1.2020 jätettyihin hakemuksiin

Edellä mainitut muutokset tulevat voimaan 1.1.2020. Niillä ei ole taannehtivaa vaikutusta. Ne eivät siis vaikuta ennen 1.1.2020 jätettyihin tavaramerkkihakemuksiin tai kansainvälisen rekisteröinnin kohdentamisiin. Muutokset eivät vaikuta myöskään jo rekisteröityihin tavaramerkkeihin tai Suomessa voimassaoleviin kansainvälisiin rekisteröinteihin.

TMclass-tietokannan suomen- ja ruotsinkieliset nimikkeiden käännökset päivitetään
vastaamaan luokitussopimuksen muutoksia.

Lisätietoja:
Luokitusneuvonta, puh. 029 509 5251
neuvonta.tavaramerkki(at)prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.12.2019