Tilintarkastusvalvonnalle toimitettavat todistukset

Hyväksymisedellytysten toteutumisen varmistamiseksi uusien tilintarkastajien on toimitettava tilintarkastusvalvonnalle rekisteröintilomakkeen liitteenä

  • oikeusrekisterikeskuksesta saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole konkurssissa, eikä häntä ole määrätty liiketoimintakieltoon,
  • maistraatista saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole vajaavaltainen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu ja eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa
  • oikeuden pöytäkirjanote tilintarkastajan vakuutuksen antamisesta
  • tarvittaessa työtodistus

PRH tarkastaa lisäksi rikos- ja sakkorekisteriotteet hyväksymistä hakevien osalta.

Rekisteröintilomakkeen ja todistukset voi toimittaa myös vakuutuksenantotilaisuuden jälkeen. Todistusten toimittamisesta ja muusta tarvittavasta kerrotaan tutkintotulospäätöksessä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.12.2019