Hintamuutoksia 1. tammikuuta 2020


Uudet hinnastot julkaistaan täällä prh.fi-verkkosivustolla 1. tammikuuta 2020.


Tässä tiedotteessa kerrotaan keskeiset hintamuutokset:

Keskeiset hintamuutokset kaupparekisterissä

Kaupparekisterin paperiasioinnin lisämaksut yhdenmukaistetaan 55 euron suuruiseksi samalle tasolle kuin edustamismuutosten (hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutosilmoitus) paperimaksujen lisähinta.

Vastaavasti paperilla tehtävien hakemusten (hakemus selvitysmiehen määräämiseksi ja hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi) maksuja korotetaan 85 eurosta 95 euroon.

Uudet paperilomakkeella tehtävät käsittelymaksut kaupparekisterissä

 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 110 euroa, uusi maksu 115 euroa
 • Osakeyhtiön, osuuskunnan ja säästöpankin osakkeita ja pääomaa koskeva muutosilmoitus 285 euroa, uusi maksu 295 euroa
 • Optio-oikeuden antamista koskeva päätös 420 euroa, uusi maksu 435 euroa
 • Pääoman menettäminen 85 euroa, uusi maksu 95 euroa
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muutosilmoitus 100 euroa, uusi maksu 115 euroa
 • Aputoiminimen ilmoittaminen 100 euroa, uusi maksu 115 euroa
 • Muu muutosilmoitus 85 euroa, uusi maksu 95 euroa
 • Sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 225 euroa, uusi maksu 240 euroa
 • Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumis- ja jakautumisasioissa 420 euroa, uusi maksu 435 euroa
 • Ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 225 euroa, uusi maksu 240 euroa
 • Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 85 euroa, uusi maksu 95 euroa
 • Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi 85 euroa, uusi maksu 95 euroa
Edunsaajien rekisteröinti alkoi 1.7.2019, jolloin kaupparekisterilain muutokset tulivat voimaan. Yhteisön tosiasiallisista edunsaajista annettavan rekisteriotteen maksu on 7 euroa.

Keskeiset hintamuutokset yrityskiinnitysrekisterissä

Yrityskiinnitysten hakemus- ja ilmoitusasioiden maksuja alennetaan. Prosentuaalinen muutos ilmoitustyypistä riippuen on 17-20 prosenttia.

 • Kiinnityshakemus 170 euroa, uusi maksu 140 euroa
 • Kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 240 euroa, uusi maksu 200 euroa
 • Vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 240 euroa, uusi maksu 200 euroa
 • Kiinnityksen yhdistäminen 240 euroa, uusi maksu 200 euroa
 • Kiinnityksen keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 240 euroa, uusi maksu 200 euroa
 • Ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta (kiinnityskohtainen) 25 euroa, uusi maksu 20 euroa
 • Ilmoitus saatavan hakemisesta 25 euroa, uusi maksu 20 euroa
 • Hakemus kiinnityksen jakamiseksi yhtiön jakautumisen yhteydessä 240 euroa, uusi maksu 200 euroa
 • Ilmoitus kiinnityksen säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 60 euroa, uusi maksu 50 euroa
 • Ilmoitus elinkeinotoiminnan jatkamisesta ja kiinnityksen siirrosta 240 euroa, uusi maksu 200 euroa
 • Kiinnityksen rahayksikön muuttaminen 25 euroa, uusi maksu 20 euroa

Keskeiset hintamuutokset patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa

Patenttihakemuksiin liittyvä tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista poistuu. Jatkossa PRH lähettää hakijalle viitejulkaisut automaattisesti ilman maksua. Samoin myös hyödyllisyysmallin tutkimukseen liittyvä viitejulkaisumaksu poistuu, ja PRH lähettää viitejulkaisut ilman maksua.

Patentin lisäsuojatodistuksiin (SPC) tulee uusi maksu. Valmistuspoikkeusilmoituksen julkaisumaksu on 100 euroa.

Kansainvälisiin PCT-hakemuksiin liittyvä viitejulkaisujen kopiomaksu PCT-säännön 44.3(b), 45bis.7(c) tai 71.2(b) mukaan poistuu.

Euron ja Sveitsin frangin keskinäinen kurssi on muuttunut, ja siksi WIPO on tehnyt päätöksen muuttaa seuraavia kansainvälisiin PCT-hakemuksiin liittyviä maksuja:

 • kansainvälinen hakemusmaksu 1169 euroa, uusi maksu 1217 euroa
 • lisämaksu jokaiselta yli 30 menevältä sivulta 13 euroa, uusi maksu 14 euroa
 • alennukset kansainvälisestä hakemusmaksusta, kun hakemus tehdään sähköisesti (ePCT tai EPO Online Filing) ja
  • selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän teksti on XML-muodossa 264 euroa, uusi alennus 275 euroa
  • selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän teksti on PDF-muodossa 176 euroa, uusi alennus 183 euroa
 • käsittelymaksu (IPEA/FI) 176 euroa, uusi maksu 183 euroa

Siirry WIPOn maksutaulukkoon (pdf) wipo.int-verkkosivustolle.

EPO Online Filing (eOLF) ohjelman käyttäjät voivat ladata uudet hinnastot, kun ne tulevat saataville. Päivitykset tulevat jakeluun eOLF-ohjelman Live Update –toiminnon kautta. Siirry EPOn verkkosivustolle.

Keskeiset hintamuutokset tavaramerkeissä ja mallioikeuksissa

Tavaramerkkien osalta otetaan kaksihintajärjestelmä käyttöön nyt myös väitteissä, menettämis- ja mitätöintihakemuksissa ja rekisteröityä tavaramerkkiä koskevissa hakemuksissa. Jos tällaisen väitteen tai hakemuksen jättää virastoon sähköpostin liitteenä tai paperilla, on maksu korkeampi, kuin jos hakemuksen tekee PRH:n sähköisessä palvelussa.

 • Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 325 euroa (275 euroa sähköisessä palvelussa)
 • Hallinnollinen menettämis- ja mitätöintihakemusmaksu 450 euroa (400 euroa sähköisessä palvelussa)
 • Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 150 euroa (100 euroa sähköisessä palvelussa)

Malleissa luovutaan kuulutusmaksusta. Hakemusmaksu korotetaan 250 euroon.

Paperilla tai sähköpostin liitteenä jätettäessä hakemusmaksu on 300 euroa.

Lue lisäksi tiedote: Patentin ja tavaramerkin liiketaloudellisten palvelujen hinnat muuttuvat 1.1.2020 alkaen.

Lisätietoja:
PRH:n asiakaspalvelu
ma-pe klo 9.00-16.15
puh. 029 509 5050

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.12.2019