Tilintarkastusvalvonnan työ jatkuu, työilmapiiriongelmia on yritetty ratkaista

Suomen Kuvalehdessä on kuluvalla viikolla julkaistu artikkeli Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan tulehtuneesta ilmapiiristä. Tilanne on PRH:n johdon tiedossa ja se on vakava. Tilintarkastusvalvonta on kuitenkin pääosin toimintakykyinen.

Virastomme työilmapiiriä seurataan säännöllisesti. Tilintarkastusvalvonnassa työtyytyväisyyden taso on ollut keskimäärin muuta PRH:ta alhaisempi. Syitä tilanteeseen on yritetty tunnistaa ja ratkaisuja ongelmiin on pyritty löytämään jo muutaman vuoden ajan.

On myös huomattava, että osa henkilöstöstä on ollut tyytyväinen työoloihin. Asia on kaikkiaan monitahoisempi kuin Suomen Kuvalehden jutusta voisi ymmärtää.

Tilintarkastusvalvonnan lähtötilanne vuonna 2016 oli jo haasteellinen. Toiminto koottiin pääosin Keskuskauppakamarissa työskennelleestä henkilöstöstä, joka siirtyi uuden työnantajan, PRH:n palvelukseen. Samaan aikaan tilintarkastusta ja tilintarkastajatutkintoja koskevat lait ja ohjeistukset muuttuivat, ja valvontaa tehostettiin. Näiden uusien vaatimusten lisäksi valtionhallinnon toimintatavat olivat henkilöstölle uusia.

Ensimmäinen työsuojeluilmoitus on tehty keväällä 2019, ja sen jälkeen myös PRH:n ylin johto on käsitellyt tilannetta tiiviimmin. Asian selvittely on johtanut tilanteen kärjistymiseen.

Johto käynnisti tilanteen korjaamiseksi työyhteisösovittelun lokakuussa 2019, ja se on edelleen kesken. Sovittelija on talon ulkopuolinen henkilö, joka toimii itsenäisesti ja puolueettomasti.
Tämän lisäksi PRH tekee parhaillaan yhteistyötä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa, joka selvittää asiaa sille tehdyn valvontapyynnön pohjalta.

PRH:ssa on hoidettu tilannetta sen vaatimalla vakavuudella. Johto ei kuitenkaan yksipuolisesti voi ratkaista syntynyttä tilannetta, vaan siihen vaaditaan kaikkien osapuolten keskusteluhalukkuutta. Viraston johto toivoo edelleen, että sovittelu nähtäisiin mahdollisuutena ratkoa olemassa olevia ongelmia.

Yksityisyyden suojan varmistamiseksi PRH ei työnantajana voi kuitenkaan kommentoida yksittäisiä tilanteita tarkemmin.

Lisätietoja

pääjohtaja Antti Riivari
p. 029 509 5973

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.02.2020