Koronavirustilanteen vaikutukset kauppa- ja yhdistysrekistereihin

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on varautunut hoitamaan viranomaistehtävänsä koronavirustilanteesta huolimatta.

Pyrimme käsittelemään kaupparekisteri- ja yhdistysrekisteri-ilmoitukset normaalissa ajassa, samoin kuin muut meille toimitettavat ilmoitukset ja hakemukset. Tarvittaessa henkilöstömme tekee etätyötä.

Yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen on nyt tärkeää noudattaa valtionjohdon ja viranomaisten ohjeita.

Yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset

Asiakkaamme ovat tiedustelleet yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten järjestämisestä koronavirustilanteen aikana.

PRH ei ota kantaa yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden sisäiseen toimintaan. Yleisesti voidaan sanoa, että niiden täytyy noudattaa yritysmuotokohtaista lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestyksensä tai vastaavien sääntöjensä määräyksiä.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että kokoukseen saa osallistua postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Etäosallistumisesta on säädetty osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:ssä.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittelevat, että koronaepidemian aikana taloyhtiöt hyödyntävät yhtiökokousten pitämisessä etäyhteyksiä. Siirry Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton tiedotteeseen.

Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset

PRH ei voi ottaa kantaa yhdistysten sääntömääräisten kokousten järjestämiseen.

Tehtävämme on neuvoa yhdistyksiä yhdistysrekisteriin tehtävissä ilmoituksissa mutta ei kokousmenettelyissä tai muissa yhdistyksen sisäiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Emme myöskään valvo yhdistysten toimintaa.

Yhdistysten täytyy noudattaa yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Jos yhdistyksen säännöissä mainitaan, että etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista, niin tämä voi olla joillakin yhdistyksillä ratkaisu tilanteeseen. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty 17 §:ssä.

Lisätietoa etäosallistumisesta saat yhdistysoppaista, joissa on tietoa myös muista yhdistyksen sisäiseen toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Lisätietoja

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900

Yhdistysrekisterin neuvonta
puh. 029 509 5959

Neuvontanumerot palvelevat ma - pe klo 9.00 - 16.15.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.03.2020