Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioihin liittyvät määräajat koronatilanteessa

Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioihin liittyy erilaisia määräajassa suoritettavia toimenpiteitä. Ymmärrämme PRH:ssa koronavirustilanteen asiakkaillemme aiheuttamat vaikeudet ja haluamme tukea hakijoita kaikin tavoin lain sallimissa rajoissa. Seuraavassa on lisäohjeita patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa noudatettavista määräajoista.

Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa asettamamme määräajat muun muassa välipäätökseen vastaamiseen ja lausuman antamiseen sisältyvät patenttimääräyksiin ja hyödyllisyysmallimääräyksiin. Voimme hakijan pyynnöstä pidentää tällaista määräaikaa erityisistä syistä. Jos määräajan noudattaminen ei ole mahdollista koronatilanteen takia, katsomme sen erityiseksi syyksi. Määräajan perusteltu pidennyspyyntö on tehtävä ennen pyynnön kohteena olevan määräajan päättymistä.

Jos määräajan pituus on säädetty laissa, esimerkiksi vuosimaksun eräpäivä, etuoikeusvuosi tai EP-patentin voimaansaattaminen Suomessa, emme voi myöntää pidennystä. Mahdollisten oikeudenmenetysten kohdalla hakijalla on kuitenkin käytössä mahdollisuus pyytää oikeuksien palautusta patenttilain ja hyödyllisyysmallilain mukaisesti (patenttilaki 71a § ja hyödyllisyysmallilaki 26a §).

Tietoa EPO:n ja WIPO:n määräajoista koronatilanteessa:
EPO-linkki
WIPO-linkki

Lisätietoja:
Patentin neuvonta
neuvonta.patentti(a)prh.fi
puh. 029 509 5858
ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2020