EUIPOn ja jäsenmaiden yhteiset käytännöt on koottu PRH:n verkkosivuille

EU:n teollisoikeusvirasto (EUIPO) ja EU:n kansalliset virastot ovat yhteistyössä luoneet joukon yhteisiä käytäntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa tavaramerkki- ja mallirekisteröinnin hakemisen sekä käsittelyn avoimuus ja yhdenmukaisuus jäsenmaiden virastoissa. Yhteiset käytännöt on julkaistu EUIPOn ja kansallisten virastojen yhteisissä tiedonannoissa.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut viime vuosina useita tiedonantoja niistä yhteisistä käytännöistä, joihin PRH on sitoutunut. Nyt nämä tiedot on koottu PRH:n verkkosivuille.

Yhteinen tiedonanto ei ole jäsenvaltioiden virastoja oikeudellisesti sitova, vaan se on kooste, jolla tiedotetaan teollisoikeusvirastojen kesken saavutetusta yhteisymmärryksestä. Kansalliset virastot soveltavat jokaiseen hakemukseen yksittäistapauksellista harkintaa, ja yhteisen tiedonannon periaatteita käytetään ohjeina.

Siirry lukemaan tarkemmin EUIPOn ja jäsenmaiden yhteisistä käytännöistä (tavaramerkit).

Siirry lukemaan tarkemmin EUIPOn ja jäsenmaiden yhteisistä käytännöistä (mallioikeudet).


Lisätietoja

Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies
puh. 029 509 5547
s-posti: etunimi.sukunimi(at)prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.09.2020