Tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneiden yritysten poistomenettelyssä virhe: yrityksiä ei poisteta kaupparekisteristä

PRH ei poista kaupparekisteristä tai määrää selvitystilaan yrityksiä, joiden tietoihin on 10.8.2020 merkitty kehotus ilmoittaa tilinpäätös. Teimme merkinnän yli 4 800 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle. Merkinnässä oli valitettavasti virheellinen määräaika, ja siksi emme poista rekisteristä yrityksiä tai määrää niitä selvitystilaan, vaikka ne eivät ilmoittaisikaan tilinpäätöstään määräaikaan mennessä.

Pahoittelemme virhettä.

Yrityksen kaupparekisteritietoihin tekemämme kehotusmerkintä tilinpäätöksen ilmoittamisesta vanhenee automaattisesti 150 päivän kuluttua rekisteröinnistä eli tammikuussa 2021.

Jos kaupparekisteritietoihinsa 10.8.2020 merkinnän saanut yritys ei ilmoita tilinpäätöstään, se päätyy uuteen poistomenettelyyn vuonna 2021. Lue lisää poistomenettelyn vaiheista prh.fi-sivuilta.

Lisätiedot

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.09.2020