EUIPOn ja jäsenvirastojen tiedonanto tavaramerkin käytöstä muussa kuin rekisteröidyssä muodossa

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat laatineet yhteisen tiedonannon, joka koskee tavaramerkin käyttöä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta.

Yhteisellä tiedonannolla pyritään siihen, että eri maiden virastot ja EUIPO noudattaisivat ratkaisuissaan yhteistä käytäntöä. Sen tarkoituksena on lisätä avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta sekä asiantuntijoiden että käyttäjien hyödyksi. Tämä yhteinen käytäntö koskee niiden muutosten arviointia, joita merkissä voi tapahtua, kun sitä käytetään rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa, toisin sanoen kun merkin elementtejä lisätään, jätetään pois tai muutetaan tai kun kyseessä on edellä mainittujen muutosten yhdistelmät.

PRH on osallistunut tiedonannon laatimiseen ja osaltaan hyväksynyt sen.

Tämä yhteinen käytäntö tulee Suomessa voimaan 15.1.2021.

Lue tiedonanto tavaramerkin käytöstä muussa kuin rekisteröidyssä muodossa EUIPOn sivuilta englanniksi.

Lisätietoja:
Ann-Marie Pesu
Vanhempi lakimies
puh. 029 509 5547
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.10.2020