Uusi palvelu yrityksille: Kaupparekisteristä sähköpostilla päätöksiä ja korjauskehotuksia

PRH alkaa 19. marraskuuta 2020 lähettää sähköpostilla päätöksiä ja korjauskehotuksia, jotka liittyvät kaupparekisteriin tehtyihin ilmoituksiin.

PRH lähettää päätökset ja korjauskehotukset sähköpostin lisäksi myös postitse.

Mitä päätöksiä sähköpostilla?

Päätökset, jotka PRH lähettää sähköpostilla, koskevat yritysten tekemiä perustamis- ja muutosilmoituksia, hakemuksia, oikaisuja ja tiedonantoja.

Edunsaaja- ja tilinpäätösilmoituksiin liittyvistä päätöksistä ei lähetetä sähköpostia.

PRH liittää sähköpostiin rekisteröintipäätöksen asiakirjat ja päätösotteet sekä yhteisösäännöt, jos ilmoitus on koskenut niitä. Korjauskehotuksessa yhtenä liitteenä on kehotus ja joissain tapauksissa myös korjauslomake ja henkilötietolomake.

Rauettamis- ja peruutuspäätöksestä sähköpostiin liitetään päätöskirje.

Mihin osoitteeseen sähköposti?

PRH lähettää sähköpostin asiamiehelle, jos hän on antanut sähköpostiosoitteensa ilmoitusta tehdessään.

Jos asiamiestä ei ole, PRH lähettää sähköpostin YTJ-järjestelmässä olevaan yrityksen sähköpostiosoitteeseen.

Tiedustelut:
Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.11.2020