Säätiöiden aika toimittaa vuosiselvitys säätiövalvontaan - mahdollista nyt myös suojatulla sähköpostilla

Säätiöt ovat velvollisia toimittamaan PRH:lle rekisteröitäväksi vuosittain säätiön vuosiselvityksen 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

PRH ei voi myöntää lisäaikaa laissa säädetyn vuosiselvityksen toimittamiselle rekisteröitäväksi.

Vuosiselvitys on julkinen lukuun ottamatta tase-erittelyjä.

PRH ei peri vuosiselvityksestä erillistä rekisteröintimaksua, vaan vuosittaisen valvontamaksun. Valvontamaksu lähetetään postitse säätiön säätiörekisteriin merkittyyn osoitteeseen syys-lokakuussa. Tarkista säätiön osoite ytj.fi-sivuston yrityshaussa ja tee tarvittavat muutokset.

Milloin ilmoitat vuosiselvityksen?

Ilmoita vuosiselvitys kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Jos säätiön tilikausi on kalenterivuosi, toimita vuoden 2020 vuosiselvitys PRH:lle 30.6.2021 mennessä.

Mitä ilmoitat vuosiselvityksessä?

Ilmoita asiakirjoissa säätiön Y-tunnus ja täydellinen virallinen nimi. Huomio! Tunnuslukulomaketta ei enää täytetä.

Lue ohjeet vuosiselvityksen sisällöstä.

Miten toimitat vuosiselvityksen?

Voit toimittaa vuosiselvityksen postitse tai suojatulla sähköpostilla PRH:een.

Postitse

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa yksipuolisina kopioina. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä.

Lähetä vuosiselvitys seuraavaan osoitteeseen:

PRH
Säätiövalvonta
00091 PRH.

Sähköpostilla

Käytä suojattua sähköpostia, koska säätiön vuosiselvitys sisältää salassa pidettävät tase-erittelyt. Liitä vuosiselvitys sähköpostiin liitteenä pdf-muodossa. Toimita julkinen vuosiselvitys ja salainen tase-erittelyosio erillisinä liitetiedostoina. Valitse vastaanottajaksi "Säätiön vuosiselvityksen lähettäminen". Lue lisää suojatusta sähköpostista.

Lisätietoa:

Säätiövalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5597 (ma-pe 13.00-15.00) tai sähköpostitse valvonta@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.02.2021