Osakeyhtiö ja osuuskunta: Tee maksuton edunsaajailmoitus kaupparekisteriin viipymättä

Useimpien yritysten – esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien – täytyy tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin. Jos yrityksesi edunsaajailmoitus on vielä tekemättä, tee se viipymättä.

Ilmoita myös aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Erillinen edunsaajailmoitus täytyy tehdä, vaikka hallituksen ja muiden vastuuhenkilöiden tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä ja osakkeiden tai osuuksien omistajat on ilmoitettu perustamisilmoituksessa.

Mitä seuraa, jos en ilmoita?

Yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos yritys ei ilmoita edunsaajatietojaan ja pidä niitä ajan tasalla.

Yhteistyökumppanit näkevät yrityksen kaupparekisteriotteesta, jos edunsaajailmoitus on tekemättä.

Esimerkiksi pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tarkistaa asiakkaansa edunsaajatiedot. Ne voivat ilmoittaa PRH:lle, että yrityksen tiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.

Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan myös tuomita sakkoa yritys- ja yhteisötietolain perusteella.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai äänioikeuksista suoraan tai toisen yhtiön kautta tai käyttää yrityksessä määräysvaltaa esimerkiksi osakassopimuksen perusteella.

Ilmoitus täytyy tehdä myös, kun edunsaajia ei ole tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Mitkä yritykset ilmoittavat?

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy aina tehdä edunsaajailmoitus.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies tai jos yhtiömiehenä on yritys.

Toiminimiyrittäjät, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, sivuliikkeet ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta. Yhdistykset ja säätiöt eivät myöskään tee ilmoitusta.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.

YTJ-palvelussa voit myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen yrityksen puolesta.

Mistä saat lisätietoja?

Selvitä edunsaaja-apurissamme, koskeeko velvoite yritystäsi, ja ketkä ovat edunsaajia. Siirry edunsaaja-apuriin.

Lue ohje edunsaajailmoituksen tekemisestä prh.fi-sivulta.

Tiedustelut:

Kaupparekisterin neuvonta
ma - pe 9.00 - 16.15
puh. 029 509 5900

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.03.2021