EUIPOn ja jäsenvirastojen yhteinen tiedonanto todisteista tavaramerkkien valitusmenettelyissä

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat laatineet yhteisen tiedonannon, joka koskee todisteiden toimittamista, esittämistä ja salassa pidettävien ja luottamuksellisten todisteiden käsittelemistä tavaramerkkien valitusmenettelyissä.

Yhteisillä tiedonannoilla pyritään siihen, että eri maiden virastot ja EUIPO noudattaisivat ratkaisuissaan yhteistä käytäntöä. Tarkoituksena on lisätä avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta sekä asiantuntijoiden että käyttäjien hyödyksi. Nyt julkaistavan yhteisen käytännön tavoitteena on kuvata yleiset periaatteet todisteista tavaramerkkien valitusmenettelyissä. Tarkoituksena on antaa tietoa todistetyyppien hyväksyttävyydestä, todistuskeinoista ja -lähteistä, relevanttien päivämäärien määrittämisestä sekä todisteiden esittämistavoista ja salassapidosta.

PRH ei tule implementoimaan edellä kuvattua yhteistä käytäntöä. PRH ottaa kuitenkin käsittelyssään huomioon yhteisessä käytännössä esitetyt periaatteet ja kehottaa myös hakijoita tutustumaan niihin.

Lue tiedonanto todisteista tavaramerkkien valitusmenttelyissä EUIPOn sivuilta.

Lisätietoja:
Sara Henriksson
Vanhempi lakimies
puh. 029 509 5523
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2021