EUIPOn ja jäsenvirastojen yhteinen tiedonanto uudentyyppisten merkkien muodollisten vaatimusten ja hylkäysperusteiden tutkimisesta

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat laatineet yhteisen tiedonannon, joka koskee uusien tavaramerkkityyppien - eli äänimerkkien, liikkuvien merkkien, multimediamerkkien ja hologrammimerkkien - muodollisten vaatimusten ja hylkäys- ja mitätöintiperusteiden tutkimista sekä merkkien uusia esittämistapoja.

Yhteisellä tiedonannolla pyritään siihen, että eri maiden virastot ja EUIPO päätyisivät samankaltaiseen ja ennakoitavissa olevaan lopputulokseen. Tarkoituksena on lisätä avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta sekä asiantuntijoiden että käyttäjien hyödyksi. Vaikka uudentyyppisten tavaramerkkien muodolliset vaatimukset ja hylkäysperusteet tutkitaan aina tapauskohtaisesti, näitä periaatteita käytetään ohjeina varmistamaan ennakoitava lopputulos. Tiedonannossa kerrotaan myös, miten graafista esittämistapaa koskevan vaatimuksen poistaminen vaikuttaa tutkimiseen.

PRH on osallistunut tiedonannon laatimiseen ja osaltaan hyväksynyt sen. Suomi soveltaa yhteistä käytäntöä 14.4.2021 alkaen.

Lue tiedonanto uudentyyppisten merkkien muodollisten vaatimusten ja hylkäysperusteiden tutkimisesta EUIPOn sivuilta.

Lisätietoja:
Sara Henriksson
Vanhempi lakimies
puh. 029 509 5523
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.04.2021