Säätiöt: toimita puuttuva vuoden 2020 vuosiselvitys viipymättä

Säätiöitä valvova Patentti-ja rekisterihallitus (PRH) on lähettänyt elokuussa muistutuskirjeen postitse lähes 500 säätiölle, joiden tilikausi oli päättynyt 31.12.2020 ja jotka eivät olleet toimittaneet vuosiselvitystä PRH:lle lakisääteisessä 6 kuukauden määräajassa.

Jokaisen säätiön on laadittava vuosiselvitys joka tilikaudelta ja toimitettava se PRH:lle.

PRH asettaa uhkasakon säätiön johdolle, jos se ei saamastaan kehotuskirjeestä huolimatta toimita säätiön vuoden 2020 vuosiselvitystä tai täydennä puutteellista selvitystä.

Uhkasakko asetetaan ensisijaisesti säätiön hallituksen puheenjohtajalle. Uhkasakon määrä on 3 300 euroa.

Voit tarkistaa PRH:n Virre-tietopalvelun Säätiöhausta maksutta, onko säätiön vuosiselvitys toimitettu ja rekisteröity asianmukaisesti. Siirry Virre-tietopalveluun.

Miten toimitat vuosiselvityksen?

Voit toimittaa vuosiselvityksen postitse tai suojatulla sähköpostilla PRH:een.

Postitse

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa yksipuolisina kopioina. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä. Lähetä vuosiselvitys seuraavaan osoitteeseen:
PRH
Säätiövalvonta
00091 PRH

Sähköpostilla

Käytä suojattua sähköpostia, koska säätiön vuosiselvitys sisältää salassa pidettävät tase-erittelyt. Liitä vuosiselvitys sähköpostiin liitteenä pdf-muodossa. Toimita julkinen vuosiselvitys ja salainen tase-erittelyosio erillisinä liitetiedostoina. Valitse vastaanottajaksi "Säätiön vuosiselvityksen lähettäminen". Lue ohjeet ja lähetä suojattua sähköpostia PRH:een.

Uutta vuonna 2021: Verkkolaskut säätiöille, joilla on verkkolaskuosoite

PRH lähettää joka vuosi valvontamaksun määräämistä koskevan päätöksen ja laskun. Valvontamaksu ja sen suuruus perustuvat lakiin.

Jos säätiöllä on verkkolaskuosoite, PRH lähettää valvontamaksun suoraan verkkolaskuosoitteeseen. Verkkolaskutusosoitetta ei tarvitse erikseen ilmoittaa PRH:lle.

Jos säätiöllä ei ole verkkolaskuosoitetta, PRH lähettää laskun säätiön postiosoitteeseen.

PRH ei lähetä laskuja sähköpostilla.

PRH lähettää tänä vuonna päätöksen ja valvontamaksulaskun syyskuussa. Säätiön täytyy maksaa valvontamaksu eräpäivään mennessä laskussa olevalle PRH:n tilille.

Lisätietoja:
Säätiövalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5597 (ma-pe 13.00-15.00) tai sähköpostitse valvonta@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.09.2021