Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia poistetaan kaupparekisteristä: Ilmoita tilinpäätös 3.11.2021 mennessä, jotta yrityksesi välttyy poistamiselta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät ilmoita tilinpäätöstään kehotuksista huolimatta.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin joka tilikaudelta - myös silloin, kun yritystoiminta on keskeytetty tai yritys ei ole toiminnassa.

Poistomenettelyssä olevat yritykset

Vuoden 2021 kolmannessa poistomenettelyssä on 1 976 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin on viivästynyt vähintään yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Prh.fi-sivulla on lista 3. poistomenettelyssä mukana olevista yrityksistä (kehotusmerkintä tehty 19.7.2021).

PRH on tehnyt heinäkuussa yritysten kaupparekisteritietoihin merkinnän, jossa kehotetaan toimittamaan tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin 3.11.2021 mennessä.

Yrityksille on lähetetty merkinnästä kaupparekisteriote yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröityyn osoitteeseen. Kehotus on julkaistu myös Virallisen lehden numerossa 56/23.7.2021.

Ilmoita tilinpäätös PRH:een 3.11.2021 mennessä

Jos haluat yrityksesi pysyvän kaupparekisterissä, ilmoita tilinpäätös määräaikaan mennessä. Emme myönnä lisäaikaa tilinpäätöksen ilmoittamiseen.

Tarkista maksutta Virre-tietopalvelun Tilinpäätöshausta, mitkä yrityksesi tilinpäätökset on rekisteröity kaupparekisteriin. Siirry Virre-tietopalveluun.

Ilmoita viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös ja muut puuttuvat tilinpäätökset. Prh.fi-sivuilta löydät ohjeet muun muassa siitä, mitkä asiakirjat kunkin yritysmuodon tulee lähettää PRH:een. Lue ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin prh.fi-sivuilta.

Huomaa käsittelymaksu 85 euroa, kun ilmoitat tilinpäätöksen myöhemmin kuin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Maksu koskee kaikkia tilikausia, jotka ovat päättyneet vuonna 2019 tai sen jälkeen. Älä maksa myöhästynyttä tilinpäätösilmoitusta etukäteen, vaan PRH lähettää laskun tilinpäätöksen rekisteröinnin jälkeen.

Kaupparekisteristä poisto marraskuussa

Poistamme yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään määräaikaan 3.11.2021 mennessä ja yrityksen määräämiselle selvitystilaan ei ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään marraskuussa 2021.

PRH:n oikeus poistaa tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättänyt yritys kaupparekisteristä perustuu osakeyhtiölakiin (20 luvun 4 §) ja osuuskuntalakiin (23 luvun 4 §). Lue lisää poistomenettelystä prh.fi-sivuilta.

Tiedustelut:

Kaupparekisterin neuvonta
puh. 029 509 5900
ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.10.2021