Siirry suoraan sisältöön
Valikko

EUIPOn ja jäsenvirastojen yhteisiä tiedonantoja päivitetty

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat julkaisseet päivityksiä seuraaviin tiedonantoihin:

Nämä päivitykset johtuvat tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 täytäntöönpanosta jäsenmaissa ja erityisesti artiklan 39(5) aiheuttamista muutoksista luokituksen kattavuuden tulkintaan.

Lisäksi EUIPO ja EU:n jäsenmaiden virastot ovat päivittäneet alla olevien tiedonantojen muotoa ja terminologiaa. Muutoksia ei ole tehty näiden asiakirjojen sisältämiin periaatteisiin, juridiseen sisältöön tai niiden sisältämiin esimerkkeihin:

Lisäksi saatavilla on uutta koulutusmateriaalia, joka täydentää aiemmin julkaistuja CP3- materiaaleja. Tutustu uuteen koulutusmateriaaliin, joka koskee kuviomerkkien erottamiskykyä.Avautuu uuteen välilehteen

Näiden tiedonantojen tarkoituksena on yhtenäistää virastojen käytäntöjä ja näin lisätä avoimuutta ja ennustettavuutta. Tiedonantoja päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaisivat jäsenvaltioiden kehittyviä kantoja.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on osallistunut tiedonantojen CP1, CP2 ja CP4 laatimiseen ja osaltaan hyväksynyt ne. PRH pyrkii mahdollisuuksien mukaan noudattamaan myös CP3:ssa ja CP5:ssä esitettyjä periaatteita.

Kaikki edellä mainitut yhteiset käytännöt löydät prh.fi:stä.

Lisätietoja:
Sara Henriksson
Vanhempi lakimies
puh. 029 509 5523
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.08.2022