Patenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi

Keksintöön voi samanaikaisesti hakea sekä patenttia että hyödyllisyysmallia. Voit toimia myös niin, että haet ensin patenttia, mutta myöhemmin pyydät PRH:ta muuntamaan patenttihakemuksesi hyödyllisyysmallihakemukseksi. Tämä kannattaa, jos tarvitsetkin keksinnöllesi suojan nopeasti ja lyhyempi suoja-aika riittää. Sinun on myös oltava varma uutuus- ja keksinnöllisyysehtojen täyttymisestä.

Hakemuksen alkuperäinen tekemispäivä säilyy muuntamisessa. Muuntamisen on tapahduttava ennen kuin patenttihakemus on lopullisesti rauennut, siis ennen kuin se on hylätty, peruutettu tai sen käsittely on lopetettu. Patenttihakemus saa olla enintään kymmenen vuotta aiemmin tehty. Muunnettaessa alkuperäinen patenttihakemus jää vireille.

Toimi näin

Halutessasi patenttihakemuksen muunnettavaksi hyödyllisyysmallihakemukseksi:

  • Ota kopio patenttihakemuksen selityksestä piirustuksineen.
  • Muuta otsikko "Patenttivaatimukset" otsikoksi "Suojavaatimukset".
  • Jätä tiivistelmä pois.
  • Täytä hyödyllisyysmallin hakemuslomake ja mainitse kohdassa "Muunnettu patenttihakemuksesta" alkuperäisen patenttihakemuksen numero ja tekemispäivä. Liitä lomakkeen mukaan selitys ja suojavaatimukset.
  • Jos patenttivaatimuksissa on ollut mukana menetelmävaatimuksia tai käyttövaatimuksia, jätä ne pois hyödyllisyysmallin suojavaatimuksista.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.11.2014