Suomessa jatkettavat kansainväliset hyödyllisyysmallihakemukset (PCT-hakemukset)

Rekisteröintimaksu (HmL 45d §)

250 €

Rekisteröintimaksu sähköisesti, hyödyllisyysmallimääräysten liitteen 1 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 200 €

- lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta

20 €

Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta

100 €

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.11.2017