Johdon työkirja

Immateriaaliasioiden huomioiminen liiketoiminnassa

Mitä hyötyjä ja kilpailuetuja immateriaaliasiat voivat tuoda?

Miten immateriaaliasiat huomioidaan yrityksen toiminnassa?

Miten immateriaaliasiat voidaan hoitaa käytännössä?

Tämän verkkotyökirjan tavoitteena on tarjota yritykselle työkalu, jota johto voi käyttää apuna huomioimaan immateriaalijärjestelmä liiketoiminnan menestystekijöinä joko yrityksen normaalin strategiasuunnittelukierroksen yhteydessä tai yrityksen paneutuessa immateriaaliasioihin erillisenä suunnitteluhankkeena.

Työkirja antaa kattavan koosteen eri immateriaaliasioista, työkaluista ja käytännön ratkaisuista esimerkkien avulla. Immateriaalistrategian suunnittelua tarkastellaan kahdesta näkökulmasta:

  • yrityksen liiketoimintaprosessin sekä
  • tuotekehitysprosessin osana.

Tämän verkkotyökirjan lisäksi työkirja on saatavana myös PDF-muodossa:

Immateriaaliasiat liiketoiminnassa - Johdon työkirja (pdf, 1,38 Mt)

Ajankohtaista

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.01.2017