Liiketoimintaympäristö

Millaisessa liiketoimintaympäristössä toimimme?

Liiketoimintaympäristöllä tarkoitetaan sitä toimintaympäristöä, jossa yritys toimii. Liiketoimintaympäristö käsittää alan keskeiset muutosvoimat, arvo­verkon sekä yrityksen innovaatioympäristön. Toimialan muutokset kannattaa tunnistaa, sillä ne luovat nopeille toimijoille mahdollisuuksia. Erikoistumisen lisääntyessä oma kumppanuusverkosto eli arvoverkko on syytä tunnistaa ja määrittää.

Keskeisiä kysymyksiä ovat siksi:

  • Mitkä ovat toimialan keskeiset muutosvoimat ja trendit?
  • Missä arvoverkossa (kumppanuusverkossa) yrityksemme toimii?
  • Miten kuvailemme yrityksemme innovaatioympäristön?

Immateriaalijärjestelmän hyödyntäminen

Immateriaalijärjestelmän kannalta on tärkeää tiedostaa, missä asioissa käytetään asiantuntija-apua. Yrityksen oma kumppanuusverkosto ja toimivat suhteet on hyvä rakentaa etukäteen.

 • Millainen on sisäinen työnjakomme immateriaaliasioiden hoidossa:
  tuotekehitys, markkinointi, yritysjohto ja yhteistyö näiden välillä?
 • Kenet valitsemme meille sopiviksi partnereiksi teollisoikeusasioiden hoitoon?
  esim. patenttitoimistot www.spay.fi
 • teknisen ja kilpailijatiedon hankkimiseen?
  esim. PRH tai kansainväliset asiantuntijat tai tietopankit www.prh.fi
 • laki- ja sopimusoikeudellisten asioiden hoitoon?
  esim. asianajo- toimistot www.asianajajat.fi
 • Miten varmistamme sopimuksellisesti suhteemme keskeisiin yhteistyökumppaneihimme? tuotekehittäjät, insinööritoimistot, alihankkijat, moduulitoimittajat, henkilöstövuokrausyritykset
 • Miten määritämme, ohjeistamme ja sovimme yrityksemme työsuhdekeksintöasiat tai aloitepalkkiojärjestelmät?
 • Mitkä ovat alallamme vallitsevat tyypilliset suojauskäytännöt?
Alan keskeisiä muutosvoimia Oy Konelaite Ab:n kannalta ovat:
 • Teknologian rooli kilpailutekijänä korostuu ja älykkyys laitteissa lisääntyy.
 • Asiakkaat lisäävät kilpailukykyään materiaalin käytön ja logistiikan optimoinnilla.
 • Hintakilpailun kiristyessä lisääntyvistä ominaisuuksista ei saa lisähintaa.
 • Ympäristönäkökohtien arvostus kasvaa, mikä vaikuttaa alan toimintaedellytyksiin sekä laitevaatimuksiin (esim. pintapaine - biohydrauliöljy).

Oy Konelaite Ab keskittyy pohjoismaisen puunkorjuumenetelmän mukaisten puunkorjuukoneiden ohjaus- ja mittausjärjestelmien sekä näiden koneiden avainkomponenttien kehittämiseen yhteistyössä instrumentointiyrityksen ja Tampereen teknillisen yliopiston sekä Tekesin ja PRH:n kanssa (= kumppanuusverkosto). Yrityksen keskeisimpään arvoverkkoon sisältyvät toimijat:

Oy Konelaite Ab on valinnut Patenttitoimisto Oy:n sekä teollisoikeusasioiden hoitoon että immateriaalitiedon hankkimiseen.

Patenttitoimisto hoitaa myös ao. patenttiluokkien jatkuvan seurannan vuosimaksua vastaan.

Yrityksen juridiset ja sopimusasiat on keskitetty Asianajotoimisto Osakeyhtiöön, joka vastaa yrityksen sopimuskannasta:

 • kumppanuus- ja alihankintasopimukset sekä tähän liittyvät salassapitosopimukset (NDA:t)
 • jälleenmyyjä- ja edustajasopimukset
 • henkilöstön työ- ja salassapitosopimukset.

Yritys on itse luonut aloitepalkkiojärjestelmän ja noudattaa yleistä työsuhdekeksintölakia ja sen maksuperusteita.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.01.2016