Asunto-osakeyhtiön edustamisoikeudet

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallituksen jäsenellä tai isännöitsijällä on oikeus edustaa yhtiötä asemansa perusteella. Edustamisoikeus on tällöin asemaan sidottu ja riippumaton henkilöstä.

Yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan myös antaa hallitukselle oikeus antaa nimeltä mainitulle henkilölle edustamisoikeuksia (vanhan asunto-osakeyhtiölain mukaisia toiminimenkirjoitusoikeuksia). Edustamisoikeus on tällöin henkilökohtainen.

Asunto-osakeyhtiöllä voi olla myös prokuristeja. Tutustu ohjeeseen prokuristien ilmoittamisesta.

Edustamisoikeuden muutos tai peruutus

Kun asunto-osakeyhtiön edustamiseen oikeutetut henkilöt muuttuvat, muutokset on ilmoitettava viivytyksettä kaupparekisteriin. Vastuussa ilmoituksen tekemisestä ovat hallituksen varsinaiset jäsenet ja isännöitsijä.

Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden yhtiön edustamiseen. Rekisteriin merkityn edustamisoikeuden peruuttaminen on ilmoitettava kaupparekisteriin.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa tai paperilomakkeilla.

Tee ilmoitus netissä

Jotta voit tehdä ilmoituksen netissä YTJ-palvelussa, sinulla on oltava suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Yrityksen verkkopankkitunnuksilla et voi kirjautua palveluun.

Lue lisää netissä ilmoittamisesta ytj.fi-verkkosivustolta. Siirry ytj.fi-sivustolle.

Tutustu opasvideoihin ilmoituksen tekemisestä netissä YouTube-kanavallamme:


Lomake paperilomakkeilla ilmoitettaessa

 • Y4 ja liite 13B sis. henkilötietolomakkeen
 • Lomakkeilla ilmoitetaan edustamiseen oikeutetun henkilön nimi sekä syntymäaika. Henkilötietolomakkeella ilmoitetaan nimi sekä henkilötunnus ja ulkomaalaisista henkilöistä nimi sekä osoite. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta ja kotiosoitteesta.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ilmoittamiseen ja paperilomakkeilla ilmoittamiseen

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperilomakkeilla ilmoitettaessa

 • Paperilomakkeilla tehtävä ilmoitus edustamiseen oikeutettujen, prokuristien, hallituksen, isännöitsijän tai tilintarkastajan muutoksesta 40 €/asia + 45 €/ilmoitus.
 • 380 €, jos samalla ilmoitetaan yhtiöjärjestyksen muutos.

Esimerkkejä paperilomakkeen käsittelymaksuista, kun yhtiö ilmoittaa:

  • edustamiseen oikeutettuja: 85 € (40 + 45)
  • edustamiseen oikeutettuja ja prokuristeja: 125 € (40 + 40 + 45)
  • hallituksen, edustamiseen oikeutettuja ja prokuristeja:165 € (40 + 40 + 40 + 45)
  • lisätietoa maksun suorittamisesta, ks. maksuohjeet

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.


Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa

Vinkkejä

Miten yhtiötä edustetaan (yksin/kenen kanssa yhdessä)

Saako edustamiseen oikeutettu edustaa asunto-osakeyhtiötä yksin vai yhdessä jonkun toisen henkilön kanssa? Oheisessa listassa on lueteltu erilaiset vaihtoehdot siitä, miten edustamiseen oikeutetut voivat edustaa yhtiötä. Tutustu listaukseen edustamistavoista:

Lista edustamiseen oikeutettujen edustamistavoista (pdf, 0,19 Mt)

Joskus yhtiön valitsema edustamistapa ei sisälly yllä mainittuun esimerkkilistaan. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltavaa, sillä se vaikeuttaa käytännössä yhtiön toimintaa. Näissä tilanteissa sähköisten palveluiden kautta ei näy tieto, miten edustamiseen oikeutettu saa edustaa yhtiötä. Edustamisoikeudesta todetaan vain, että edustamistapa on saatavissa yhtiön asiakirjoista Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalvelusta .

Edustaja Suomessa

Edustaja-termiä käytetään myös, kun asunto-osakeyhtiö tarvitsee henkilön edustamaan itseään Suomeen. Kyseisellä edustajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta. Tässä tarkoitetun edustajan kotipaikan on oltava Suomessa. Edustaja merkitään kaupparekisteriin. Jos yhtiöllä kuitenkin on kaupparekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen, toimitusjohtaja, toiminimenkirjoittaja tai prokuristi, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, ei erillistä edustajaa tarvitse valita.

Edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:ssä, ks. ulkomaalaisluvat.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.07.2017