Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän muutos

Hallituksen, isännöitsijän tai muiden vastuuhenkilöiden muutokset on ilmoitettava viivytyksettä kaupparekisteriin.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa tai paperilomakkeella.

Tee ilmoitus netissä

Jotta voit muuttaa hallituksen tai isännöitsijän tietoja netissä YTJ-palvelussa, sinulla on oltava suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Yrityksen verkkopankkitunnuksilla et voi kirjautua palveluun.

Lue lisää netissä ilmoittamisesta ytj.fi-verkkosivustolta. Siirry ytj.fi-sivustolle.

Tutustu opasvideoon hallituksen tietojen muuttamisesta netissä YouTube-kanavallamme:


Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Y4 ja liite 13B sis. henkilötietolomakkeen
  Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin ja luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja kotiosoitteita.
 • Lomakkeilla ilmoitetaan muuttunut hallitus kokonaisuudessaan sekä muuttuneet isännöitsijän tiedot.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Hallituksen valinnasta yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä.
 • Hallituksen puheenjohtajan tai/ja isännöitsijän valinnasta hallituksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (tai muu selvitys valinnasta, mikäli valinnan on tehnyt muu taho kuin hallitus).
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, tai isännöitsijän sähköinen muutosilmoitus 40 €/asia (maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa)

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • Paperilomakkeilla tehtävä ilmoitus hallituksen, isännöitsijän, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen tai tilintarkastajan muutoksesta 40 €/asia + 45 €/ilmoitus
 • 380 €, jos samalla ilmoitetaan yhtiöjärjestyksen muutos. Hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen saattaa edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta. Esim. Jos yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja valitaan viisi varsinaista jäsentä. Valinta edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta.
 • Lisätietoa maksun suorittamisesta (maksettava etukäteen), ks. maksuohjeet.

Esimerkkejä maksuista:

  • Paperilomakkeilla uusi hallitus, käsittelymaksu 85 € (40 + 45).
  • Paperilomakkeilla uusi hallitus ja isännöitsijä, käsittelymaksu 125 € (40 + 40 + 45)

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa

Vinkkejä

Kelpoisuus

Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö. Alaikäinen, konkurssissa oleva tai henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, ei voi olla hallituksen jäsenenä tai isännöitsijänä. Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen säädetään liiketoimintakiellosta annetussa laissa, ks. FINLEX-säädöstietopankki.

Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Jos isännöitsijäksi on valittu yhteisö, tämän on ilmoitettava yhtiölle, kenellä on päävastuu isännöinnistä. Päävastuullisen isännöitsijän on oltava isännöintiyhteisön hallituksen tai vastaavan johtoelimen jäsen, toimitusjohtaja tai yhteisön palveluksessa, jollei asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön kesken toisin sovita.

Ulkomaalainen

Isännöitsijällä, vähintään yhdellä hallituksen varsinaisista jäsenistä ja yhdellä varajäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei PRH myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Samoin Isännöitsijäyhteisön kotipaikan on oltava Euroopan talousalueella.

Mikäli hallituksen jäseneksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on ilmoitukseen liitettävä lisäksi selvitystä ko. henkilön olemassaolosta. Lisätietoja, ks. luvat ETA-alueen ulkopuolisille ja ulkomaalaisen henkilön ilmoittaminen kaupparekisteriin.

Lukumäärä

Hallituksen kokoonpanoa koskeva määräys kannattaa tarkistaa yhtiöjärjestyksestä ennen kuin uusi hallitus valitaan. Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallitukseen on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty toisin. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava ainakin yksi varajäsen.

Jos hallituksessa on kaksi tai useampia varsinaisia jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Isännöitsijä saa olla hallituksen puheenjohtajana vain, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai kaikki osakkeenomistajat siihen suostuvat.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.07.2017