Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Selvitystilaan liittyvät erityistilanteet

Asunto-osakeyhtiön selvitystilaan liittyy seuraavia erityistilanteita:

Miten jatkat asunto-osakeyhtiön toimintaa ja lopetat selvitystilan?

Jos asunto-osakeyhtiössä päätetään jatkaakin yhtiön toimintaa ja lopettaa selvitystilamenettely, niin päätös tehdään yhtiökokouksessa ja samalla valitaan yhtiölle hallitus .Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: asunto-osakeyhtiölain 22. luvun 19. §. Avautuu uuteen välilehteen.

Yhtiön velkojille annettu julkinen haaste raukeaa, kun PRH on rekisteröinyt selvitystilan lopettamisen kaupparekisteriin. Selvitysmiesten on annettava tässäkin tilanteessa toiminnastaan lopputilitys.

Kuka tekee ilmoituksen?

Hallituksen jäsen tai isännöitsijä tekee ilmoituksen.

Miten teet ilmoituksen?

Ilmoita selvitystilan loppuminen ja toiminnan jatkaminen kaupparekisteriin lomakepaketilla: Y4, 13B-liitelomake ja henkilötietolomake.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, 13B-liitelomake ja henkilötietolomake (pdf, 811.5 kt). Allekirjoita lomake.

Mitä liitteitä ilmoitukseen?

Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Liitä myös oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta, jos esimerkiksi hallitus on valinnut isännöitsijän.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Mitä maksaa?

Käsittelymaksu on 95 euroa sekä hallituksen, isännöitsijän, tilintarkastajien, prokuristien ja edustamiseen oikeutettujen ilmoittamisen osalta käsittelymaksu on 40 euroa / asia.

Esimerkki: Ilmoitus selvitystilan loppumisesta ja uudesta hallituksesta. Käsittelymaksu on 135 euroa.

Esimerkki: Ilmoitus selvitystilan loppumisesta, uudesta hallituksesta ja isännöitsijästä. Käsittelymaksu on 175 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten ilmoitat selvitystilan jatkamisesta?

Selvitystilaa on jatkettava, jos yhtiön purkamisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muuten tarvitaan selvitystoimenpiteitä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: asunto-osakeyhtiölaki 22 luku 18 §. Avautuu uuteen välilehteen

Kuka tekee ilmoituksen?

Selvitysmies tekee ilmoituksen.

Miten teet ilmoituksen?

Ilmoita kaupparekisteriin lomakepaketilla: Y4, 13B-liitelomake ja henkilötietolomake.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 (pdf, 0.3 MB), 13B (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt). Allekirjoita lomake.

Mitä maksaa?

Käsittelymaksu on 95 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten teet hakemuksen selvitysmiehen määräämiseksi?

Jos selvitystilassa olevalla asunto-osakeyhtiöllä ei ole toimikelpoista selvitysmiestä, PRH määrää hakemuksesta yhtiölle selvitysmiehen.

Jos yhtiön varat eivät riitä selvityskulujen maksamiseen tai varojen määrästä ei saada tietoa eikä osakkeenomistaja, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuksista, rekisteriviranomaisen on selvitysmiehen määräämisen sijasta poistettava yhtiö rekisteristä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: asunto-osakeyhtiölain 22 luvun 9. §:n 3. momentti.Avautuu uuteen välilehteen

Kuka tekee hakemuksen?

Hakemuksen voi tehdä se, jonka oikeus voi riippua siitä, että yhtiöllä on edustaja.

Mikä on hakemuksen sisältö ja liitteet?

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus PRH:lle.

Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää osakeyhtiölle selvitysmiehen. Perustele pyyntö.

Kun ehdotat hakemuksessa tiettyä henkilöä selvitysmieheksi, liitä hakemuksen häneltä saatu suostumus selvitysmiehen tehtävään.

Postita hakemus osoitteeseen

PRH
Kaupparekisteri
00091 PRH.

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakija tai hänen valtuuttamansa allekirjoittaa hakemuksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä hakemus maksaa?

Käsittelymaksu on 95 euroa. Maksa käsittelymaksu etukäteen, ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.11.2023