Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Asunto-osakeyhtiölakia soveltavassa yhtiössä täytyy olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastaja, jos

  • yhtiössä on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa
  • tilintarkastuslaki edellyttää tilintarkastajan valintaa tai
  • osakkeenomistajat sitä vaativat.

Toiminnantarkastajia ei ilmoiteta kaupparekisteriin

Asunto-osakeyhtiössä täytyy olla yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Toiminnantarkastajia ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan 1.7.2010 ja myöhemmin alkaneisiin tilikausiin.

Vanhat asunto-osakeyhtiöt ja toiminnantarkastajan valinta

Jos yhtiöjärjestykseen on ennen 1.7.2010 otettu tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastusta koskevia määräyksiä, yhtiö voi valita tilintarkastajan sijaan tai lisäksi toiminnantarkastajan, jos asunto-osakeyhtiölain tai tilintarkastuslain mukaan velvollisuutta tilintarkastajan valintaan ei ole.

Jos kaupparekisteriin on merkitty tilintarkastajat, eikä yhtiöjärjestystä ole muutettu ja asunto-osakeyhtiö ilmoittaa, että tilintarkastajista on luovuttu, niin siirry ohjeeseen asunto-osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosilmoituksesta.

Asunto-osakeyhtiö, johon ei valita tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa

Asunto-osakeyhtiössä täytyy olla yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Jos yhtiöjärjestystä halutaan muuttaa, siirry ohjeeseen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Jos laki ei velvoita asunto-osakeyhtiötä valitsemaan tilintarkastajaa, ja yhtiön yhtiöjärjestykseen on ennen 1.7.2010 rekisteröity nimenomainen määräys, ettei tilintarkastajaa tarvitse valita, yhtiön ei tarvitse valita myöskään toiminnantarkastajaa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.09.2019