Purkaminen ja uusrakentaminen

Asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) säädetään purkamisesta ja uusrakentamisesta. Tällä tarkoitetaan rakennushanketta, jossa yhtiön omistama vanha asuinrakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uutta.

Seuraavat purkamiseen ja uusrakentamiseen liittyvät asiat on ilmoitettava kaupparekisteriin:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.03.2019