Uskottu mies ja selonteko toimenpiteistä

Kun tuomioistuin on määrännyt uskotun miehen valvomaan oikeudenkäynnissä lunastuksen kohteena olevien osakkeiden omistajien etua, tuomioistuin tekee ilmoituksen kaupparekisteriin viran puolesta.

Kun yhtiö on päättänyt uskotun miehen hakematta jättämisestä, yhtiö ilmoittaa päätöksen kaupparekisteriin.

Oikeuskäsittelyn päätyttyä uskotun miehen täytyy ilmoittaa selonteko toimenpiteistään rekisteröitäväksi kaupparekisteriin viivytyksettä. Selonteko katsotaan rekisteröimisellä annetuksi lunastuksen kohteena olevien osakkeiden omistajille.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen kaupparekisteriin vain paperilomakkeilla.

Käytä Y4-lomaketta. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen.

Avaa: Y4-lomakkeen täyttöopas (pdf)

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Sen jälkeen täytä ja tulosta Y4-lomake.

Avaa: Y4-lomake (pdf)

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Kun yhtiö ilmoittaa uskotus miehen hakematta jättämisestä, joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Kun uskottu mies ilmoittaa selonteon, Y4-lomakkeen allekirjoittaa uskottu mies.

Mitä liitteitä?

Kun yhtiö ilmoittaa uskotun miehen hakematta jättämisestä, liitä ilmoitukseen kyseinen päätös.

Kun uskottu mies ilmoittaa selonteon.

Liitä mukaan kopio selonteosta ja kuitti käsittelymaksusta.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Ilmoittaminen maksaa 95 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Asiasta säädetään asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 44 §:ssä. Lue lisää Finlex –säädöstietopankista .

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021