Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksen ilmoittaminen paperilomakkeilla

Yhtiöjärjestyksen muutoksen voit ilmoittaa myös netissä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on edullisempaa ja nopeampaa kuin paperilomakkeilla.

Huomio! 2.1.2019 alkaen perustettu asunto-osakeyhtiö ei voi ilmoittaa yhtiöjärjestyksen muutosta paperilomakkeella. Sen täytyy tehdä muutosilmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa.

Lue lisää netissä ilmoittamisesta.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Yhtiöjärjestyksen muutos on 380 euroa. Samaan hintaan voit ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Aputoiminimen ilmoittamisesta menee kuitenkin aina oma maksu, joka on 100 euroa / nimi.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13B-liitelomakkeella.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake ja 13B-liitelomake.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • käsittelymaksun kuitti
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Jos kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan.
  • Uusi yhtiöjärjestys, jos kyseessä on kokonaismuutos. Toimita rekisteröitävä yhtiöjärjestys vain yhtiön rekisteröintikielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.
  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.
  • Selvitys voi olla isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.

Yhtiöjärjestyksen liite

Toisinaan yhtiöjärjestyksessä on liite.

Liitteessä voi olla useita sivuja. Sivujen täytyy olla A4-kokoisia ja hyvätasoisia. Nimeä ja numeroi sivut tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus.

Huomio! Kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina mustavalkoisia. Tämän vuoksi yhtiöjärjestyksen liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2019