Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Asunto-osakeyhtiölakia soveltavassa yhtiössä on oltava tilintarkastuslain mukainen tilintarkastaja, jos

   • yhtiössä on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa,
   • tilintarkastuslaki edellyttää tilintarkastajan valintaa tai
   • osakkeenomistajat sitä vaativat.

Lue lisää tilintarkastajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Toiminnantarkastajia ei ilmoiteta kaupparekisteriin

Yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Toiminnantarkastajia ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan 1.7.2010 ja myöhemmin alkaneisiin tilikausiin.

Vanhat yhtiöt ja toiminnantarkastajan valinta

Jos yhtiöjärjestykseen on ennen 1.7.2010 otettu tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastusta koskevia määräyksiä, voi yhtiö valita tilintarkastajan sijaan tai lisäksi toiminnantarkastajan, jos asunto-osakeyhtiölain tai tilintarkastuslain mukaan velvollisuutta tilintarkastajan valintaan ei ole.

Jos kaupparekisteriin on merkitty tilintarkastajat, yhtiöjärjestystä ei ole muutettu ja asunto-osakeyhtiö ilmoittaa, että tilintarkastajista on luovuttu, määräytyy käsittelymaksu seuraavasti:

   • Tilintarkastajan muutosilmoitus sähköisesti YTJ-asiointipalvelussa 40 €/asia, lue lisää.
   • Paperilomakkeilla tehtävä ilmoitus tilintarkastajan muutoksesta 40 €/asia + 45 €/ilmoitus.
   • Esimerkki maksusta: asunto-osakeyhtiö ilmoittaa paperilomakkeilla, että tilintarkastajista on luovuttu. Käsittelymaksu on 85 € (40 + 45).
   • Lisätietoa maksun suorittamisesta (paperilomakkeilla ilmoitettaessa käsittelymaksu on maksettava etukäteen), ks. maksuohjeet.

Yhtiö, johon ei valita tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa

Jos halutaan, että yhtiössä ei ole yhtiöjärjestyksen mukaista velvollisuutta tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valintaan, on yhtiöjärjestyksestä poistettava tilintarkastajaa koskevat määräykset ja lisäksi mainittava, että yhtiössä ei valita toiminnantarkastajaa. Yhtiöjärjestyksen muutoksen yhteydessä on koko yhtiöjärjestys muutettava uuden asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi. Käsittelymaksu on 380 euroa.

Jos laki ei velvoita yhtiötä valitsemaan tilintarkastajaa, ja yhtiön yhtiöjärjestykseen on ennen 1.7.2010 rekisteröity nimenomainen määräys, ettei tilintarkastajaa tarvitse valita, yhtiön ei tarvitse valita myöskään toiminnantarkastajaa.

Lisätietoja

Tarkempaa tietoa asunto-osakeyhtiölaista, tilintarkastajista ja toiminnantarkastajista sekä yhtiöjärjestysmääräysmalleja löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.07.2016