Asunto-osakeyhtiön tilintarkastajat

Jos asunto-osakeyhtiölle on valittu tilintarkastajia, heidät on ilmoitettava kaupparekisteriin. Myös muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä kaupparekisteriin. Voit helposti tarkistaa yhtiön tiedot Virre-tietopalvelusta. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja toimitusjohtajalla.

Katso myös ohje tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa tai paperilomakkeilla.

Tee ilmoitus netissä

Jotta voit muuttaa tilintarkastajien tietoja netissä YTJ-palvelussa, sinulla on oltava suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Yrityksen verkkopankkitunnuksilla et voi kirjautua palveluun.

Lue lisää netissä ilmoittamisesta ytj.fi-verkkosivustolta. Siirry ytj.fi-sivustolle.

Tutustu opasvideoon tilintarkastajien tietojen muuttamisesta netissä YouTube-kanavallamme:


Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4, liitelomake 13B ja henkilötietolomake
 • Lomakkeilla ilmoitetaan tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimi sekä syntymäaika. Henkilötietolomakkeella ilmoitetaan nimi sekä henkilötunnus, ulkomaalaisista henkilöistä nimi sekä osoite. Älä laita muille lomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta ja kotiosoitteesta.
 • Jos tilintarkastajana tai varatilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, merkitään yhteisön tiedot sekä päävastuullisen tilintarkastajan tiedot.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (ja/tai muu selvitys valinnasta, jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty muu taho valitsemaan osa tilintarkastajista).
 • Tilintarkastusyhteisön suorittamasta päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeila.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • Tilintarkastajan, hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen tai isännöitsijän muutosilmoitus sähköisesti 40 €/asia.

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

   • Paperilomakkeilla tehtävä ilmoitus tilintarkastajan, hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen tai isännöitsijän muutoksesta 40 €/asia + 45 €/ilmoitus.
   • 380 €, jos samalla ilmoitetaan yhtiöjärjestyksen muutos.
   • Esimerkki maksusta: Yhtiö ilmoittaa paperilomakkeilla uudet tilintarkastajat, käsittelymaksu on 85 € (40 + 45).
   • Lisätietoa maksun suorittamisesta (maksettava etukäteen), ks. maksuohjeet.
Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa

Vinkkejä

Onko tilintarkastaja valittava?

Jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on 1.7.2010 tai sen jälkeen rekisteröity määräys tilintarkastajasta, on tilintarkastaja valittava.

Jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on ennen 1.7.2010 rekisteröity tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastusta koskevia määräyksiä, voi yhtiö tilintarkastajan sijaan tai lisäksi valita toiminnantarkastajan, ellei seuraavat tilintarkastuslain mukaiset vaatimukset täyty:

   • yhtiössä on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa
   • tilintarkastuslaki edellyttää tilintarkastajan valintaa tai
   • osakkeenomistajat sitä vaativat.

Toiminnantarkastajia ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
 3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Jos 1.7.2010 rekisteröidyssä tai sen jälkeen muutetussa yhtiöjärjestyksessä on määräys tilintarkastajista, edellyttää tilintarkastajien valitsematta jättäminen yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Lukumäärä

Jos asunto-osakeyhtiöön valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä tilintarkastajista.

Toiminnantarkastajia ei ilmoiteta kaupparekisteriin

Asunto-osakeyhtiölain mukaan joidenkin yhtiöiden on valittava toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajaa ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Lue lisää toiminnantarkastajan valinnasta yhtiöön, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.07.2017