Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkaminen

Yksimieliset yhtiömiehet voivat päättää yhtiön purkamisesta ilman erillistä selvitysmenettelyä.

Ilmoituksen tekeminen

Kun yhtiö on purettu ilmoitetaan se kaupparekisteriin lomakkeella Y5.

Ilmoitus on ainakin yhden avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa henkilön allekirjoitettava. Jos ilmoitus allekirjoitetaan valtakirjan nojalla, on valtakirja liitteenä. Mikäli kaikki yhtiömiehet (myös äänettömät) allekirjoittavat lomakkeen, ei liitteitä tarvita.

Siinä tapauksessa, että kaikki yhtiömiehet (tai heidän valtakirjalla valtuuttamansa henkilö) eivät ole allekirjoittaneet purkamisilmoitusta, on ilmoitukseen liitettävä muu selvitys yhtiön purkamisesta. Selvitys voi olla esimerkiksi:
- yhtiömiehen, jonka allekirjoitus lomakkeelta puuttuu, allekirjoittama todistus siitä, että yhtiö on purettu tai
- kaikkien yhtiömiesten allekirjoittama sopimus yhtiön purkamisesta.

Ilmoitus on maksuton.

Yrityskiinnitykset

Mikäli yhtiöllä on yrityskiinnityksiä, on ne kuoletettava tai otettava vastattavaksi toisen yrityksen toimesta ennen kuin yhtiön purkautuminen voidaan merkitä kaupparekisteriin. Harvinaisten selvitystilapurkamisten osalta on kuitenkin oma ohjeensa yrityskiinnityslain 27 §:ssä.

Selvitystila tai konkurssi

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voi purkautua myös selvitystilan ja sitä seuraavan menettelyn kautta. Näiden harvinaisten tapausten ilmoittamisesta kaupparekisteriin voi tarvittaessa kysyä neuvoa erikseen.

Konkurssin ilmoittamisesta kaupparekisteriin

Toiminimisuoja

Kun yhteisön purkamista koskeva ilmoitus on rekisteröity, yrityksen tiedot poistetaan kaupparekisteristä ja toiminimen rekisteröintisuoja päättyy.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.11.2015