Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö: sulautuminen

Sulautumista koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin tekee sulautuva yhtiö. Sulautumisesta tehdään sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön rekisteritietoihin merkintä.

Lomake

 • Sulautuva yhtiö ilmoittaa sulautumisesta lomakkeella Y5.
 • Jos vastaanottava yhtiö muuttaa yhtiösopimusta sulautumiseen liittyen tai ottaa esim. aputoiminimen, niin yhtiö ilmoittaa ne omalla lomakkeella Y5.
 • Lomakkeen allekirjoittaa avoimen yhtiön osalta joku yhtiömiehistä tai yhtiömiehen valtuuttama henkilö. Kommandiittiyhtiön osalta allekirjoittaa joku vastuunalaisista yhtiömiehistä tai vastuunalaisen yhtiömiehen valtuuttama henkilö.

Liitteet

 • Sulautuvan yhtiön ilmoituksen liitteeksi sulautumissopimus yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä.
 • Mikäli vastaanottava yhtiö tekee oman ilmoituksen, oheistetaan liitteeksi sulautumissopimus. Jos sulautumissopimuksessa on sovittu vastaanottavan yhtiön yhtiösopimuksen muuttamisesta, tarvitaan sopimus ilmoituksen liitteeksi alkuperäisenä.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.
 • Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan valtakirja alkuperäisenä (jos avoin asianajovaltakirja) tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Käsittelymaksu

 • 225 € / sulautumisessa mukana oleva yhtiö, esimerkkejä:
  Jos yhtiö A sulautuu yhtiöön B, on maksu 450 € (225 + 225).
  Jos yhtiöt A ja B sulautuvat jo olemassa olevaan yhtiöön C, on maksu 675 € (225 + 225 + 225).
  Jos yhtiöt A ja B sulautuvat uudeksi yhtiöksi C, on maksu 675 € (225 + 225 + 225).
 • Käsittelymaksu kattaa mahdolliset sulautumissopimuksessa sovitut vastaanottavan yhtiön yhtiösopimuksen muutokset.
 • Vastaanottavalle yhtiölle ilmoitettavista aputoiminimistä on maksettava erillinen käsittelymaksu 100 € / aputoiminimi.
 • Käsittelymaksu on maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet.

Vinkkejä

 • Sulautumissopimukseen tarvitaan pääsääntöisesti kaikkien sulautumisessa mukana olevien yhtiöiden yhtiömiesten hyväksyminen ja kunkin yhtiön kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat sulautumissopimuksen. Joskus on voimassa olevassa yhtiösopimuksessa kuitenkin saatettu sopia helpotetusta menettelystä muuttaa yhtiösopimusta.
 • Laki avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä, ks. FINLEX-säädöstietopankki.
 • Jos yrityskiinnityksiä on vahvistettu useamman kuin yhden sulautumiseen osallisen yhtiön omaisuuteen, on yrityskiinnityksiin liittyvät etuoikeudet järjestettävä, ks. yrityskiinnitysten etuoikeuden järjestämisestä sulautumisen yhteydessä.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2016