Tilintarkastuksesta luopuminen

Yhtiösopimuksessa on määräys tilintarkastajista

Jos yhtiösopimuksessa edellytetään yhden tai useamman tilintarkastajan valintaa, on määräystä noudatettava. Tilintarkastajista ei kuitenkaan tarvitse määrätä yhtiösopimuksessa, joten yhtiö voi muuttaa yhtiösopimustaan poistamalla tilintarkastajia koskevan maininnan.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tilintarkastajat eivät ole kaupparekisteriin merkittävä asia. Yhtiösopimuksen muutoksesta tehdään kuitenkin ilmoitus kaupparekisteriin lomakkeella Y5 (sis. henkilötietolomakkeen).

    • Ilmoituksen käsittelymaksu on 190 euroa.
    • Maksuun sisältyvät myös muut yhtiösopimuksen muutokset.
    • Ilmoituksen liitteeksi oheistetaan sopimus yhtiösopimuksen muuttamisesta alkuperäisenä.

Yhtiösopimuksessa ei ole määräystä tilintarkastajista

Jos yhtiösopimus ei määrää tilintarkastajan tai tilintarkastajien valinnasta, ei tilintarkastuksesta luopumiseen liity kaupparekisterimenettelyä. Tämä johtuu siitä, että avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön tilintarkastajia ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Yhtiö voi valita tilintarkastajan, vaikka yhtiösopimuksessa ei olisi mainintaa tilintarkastajista ja uusi tilintarkastuslaki ei edellyttäisi tilintarkastajan valintaa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2016