Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on aina tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Vuoden 2016 alettua avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät rekisteröimisellä. Jos perustamisesta on sovittu aikaisemmin eikä yhtiötä ole vielä rekisteröity, liittyy asiaan siirtymäsäännös.

Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Ennen vuotta 2016 perustettu rekisteröimätön yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kahden vuoden kuluessa vuoden 2016 alkamisesta tai yhtiö purkautuu. Yhtiö purkautuu myös, jos rekisteröinti evätään edellä mainitun määräajan päättymisen jälkeen.

Hyödynnä perustamispakettiamme

Kaikki avoimen ja kommandiittiyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet ovat valmiina perustamispaketissamme.

Lue lisää ja lataa www.ytj.fi -sivustolta:

Kaupparekisteri-ilmoitus ilman perustamispakettia

Jos yhtiösopimus on jo valmiina tai perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus alla olevan ohjeistuksen mukaan.

Lomake

  • Lomake Y2 ja henkilötietolomake
  • Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.
  • Lomakkeen allekirjoittaa avoimen yhtiön osalta joku yhtiömiehistä tai yhtiömiehen valtuuttama henkilö sekä kommandiittiyhtiön osalta joku vastuunalaisista yhtiömiehistä tai vastuunalaisen yhtiömiehen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

  • Yhtiösopimus alkuperäisenä liitetään ilmoitukseen.
  • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.
  • Muita liitteitä ei pääsääntöisesti tarvita. Muu liite voisi olla esimerkiksi jäljennös elinkeinoluvasta. Katso myös ulkomaalaisluvat.

Käsittelymaksu

Vinkkejä

Millainen toiminimi on rekisteröitävissä?

Varsinainen toiminimitutkimus tehdään kaupparekisterissä ilmoituksen jättämisen jälkeen. Yrityksen nimeä ei kannata tämän vuoksi painattaa esim. mainoskyltteihin tai kirjelomakkeisiin ennen kuin nimi on rekisteröity kaupparekisteriin. Tutustu nimiohjeisiimme. Ennakkoon ei voi täysin varmistua siitä, onko toiminimi rekisteröitävissä, mutta voit tutkia etukäteen nimiä itse, ks. ennakkotutkimus.

Avoin yhtiö vai kommandiittiyhtiö?

Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka harjoittavat yhteisesti elinkeinotoimintaa sopimuksen (yhtiösopimus) perusteella. Avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista ja muista velvoitteista. Yhtiömiehet voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä kuten muita yhtiöitä.

Kommandiittiyhtiö on muutoin samanlainen kuin avoin yhtiö, mutta kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista kuten avoimessa yhtiössä. Äänettömien yhtiömiesten vastuu sen sijaan rajoittuu yhtiösopimuksessa sovittavan omaisuuspanoksen määrään. Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies.

Avointa ja kommandiittiyhtiötä säätelee laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä, ks. lainsäädäntö.

Voit tutustua myös tietoihin alaikäisen yhtiömiehenä toimimisesta.

Yhtiösopimuksesta

Avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen osalta vallitsee laaja sopimusvapaus. Nykyisin yhtiösopimuksen vähimmäissisältö määritellään kuitenkin laissa.

Käytännössä edellytämme seuraavien asioiden määrittelemistä sopimuksessa:

Yhtiösopimuksessa voidaan kuitenkin sopia myös muista kuin edellä luetelluista asioista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi yhtiön edustaminen, voitonjako, yhtiöosuuden luovutus, yhtiöstä eroaminen, yhtiösopimuksen irtisanominen, yhtiön purkaminen, yhtiömiehen kuolema jne. Laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on useimpia em. asioita koskevat toissijaiset määräykset, joita sovelletaan, elleivät yhtiömiehet ole asiasta toisin sopineet.

Yhtiösopimus päivätään ja sen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet (myös äänettömät).

Apua perustamiseen

Minkä yritysmuodon valitsen, miten testaan liikeideani, miten järjestän rahoituksen, vakuutukset ja kirjanpidon? Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimasta Yritys-Suomi-palvelusta saat monipuolista tietoa yrityksen käynnistämiseen.

Siirry Yritys-Suomi-palveluun.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu alkaville yrittäjille

0295 020 500 (mpm/pvm)
Lisätietoa puhelin- ja chat-palveluista Yritys-Suomen verkkosivuilta

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2016