Luvat ulkomailla asuville

Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa tai oikeushenkilöllä kotipaikkaa Euroopan Talousalueella, henkilö tarvitsee tietyissä tapauksissa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) luvan toimia avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä. Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Avoin yhtiö/kommandiittiyhtiö ja luvan tarve

Luvan hakeminen

Lupakäytäntö

Muut yritysmuodot ja luvan tarve

ETA-alueeseen kuuluvat maat

Miten pysyvä asuinpaikka määräytyy? Kysy lisää maistraatista.

Onko haettava oleskelulupaa? Kysy lisää Maahanmuuttovirastosta.

Avoin yhtiö/kommandiittiyhtiö ja luvan tarve

Avoimen yhtiön yhtiömies

Ainakin yhdellä avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. Muutoin PRH:n lupa on haettava kaikille yhtiömiehille, jotka eivät ole ETA-alueelta.

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

Ainakin yhdellä kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. Muutoin PRH:n lupa on haettava kaikille yhtiömiehille, jotka eivät ole ETA-alueelta. Kommandiittiyhtiön äänettömiltä yhtiömiehiltä ei edellytetä asuin- tai kotipaikkaa ETA-alueella.

Edustaja Suomessa

Yhtiöllä täytyy olla edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja yhtiön puolesta. Edustajan kotipaikan on oltava Suomessa. Edustaja merkitään kaupparekisteriin. Jos yhtiöllä kuitenkin on kaupparekisteriin ilmoitettu yhtiömies (kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies), toimitusjohtaja tai prokuristi, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, ei erillistä edustajaa tarvita. Edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa.

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Jos yhteen yritykseen liittyen haetaan useampia lupia, voidaan tehdä yksi hakemus, jossa yksilöidään kaikki haettavat luvat ja hakijat.

 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
 1. Hakijan nimi, kansalaisuus, asuinpaikka sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee. Jos hakijana on yhteisö, mainitaan yhteisön nimi ja kotipaikka sekä valtio, jossa kotipaikka sijaitsee.
 2. Mitä lupaa tai lupia haetaan (esimerkiksi lupaa toimia kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä).
 3. Mihin yritykseen lupahakemus liittyy. Toiminimen lisäksi kerrotaan Y-tunnus, jos yrityksellä se jo on.
 4. Perustelu luvan myöntämisen tarpeellisuudelle.
 5. Hakijan tai tämän asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot.
 • Hakemus päivätään ja sen allekirjoittaa jokainen hakija tai tämän valtuuttamana henkilö. Jos hakijana on yhteisö, voivat yhteisön edustamiseen oikeutetut allekirjoittaa hakemuksen.
 • Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Lupahakemuksen liitteet

 • jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, jäljennös hakijan passista
 • jos hakija on yhteisö, ote rekisteristä, johon yhteisö on merkitty sekä jäljennös yhteisön yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
 • suomen- tai ruotsinkielinen käännös hakemukseen liitteenä olevista vieraskielisistä asiakirjoista

Yhtiön perustamistilanteessa hakemukseen liitetään

 • yhtiösopimus oikeaksi todistettuna jäljennöksenä

Jos lupaa haetaan jo rekisteröidyn yhtiön yhtiömiestä vaihdettaessa, hakemukseen liitetään

 • yhtiösopimuksen muutossopimus oikeaksi todistettuna jäljennöksenä

Hakemusmaksu

 • Hakemusmaksu (120 €) suoritetaan jokaisesta ratkaistusta luvasta. Jos lupaa haetaan kolmelle yhtiömiehelle, peritään kolme maksua (yhteensä 360 €). Maksu peritään jälkikäteen, kun on tehty päätös luvan myöntämisestä tai epäämisestä. Jos sekä päätös että lasku postitetaan asiakkaalle, peritään lisäksi toimitus- ja laskutuslisänä 12 €.

Kun kaupparekisteriin ilmoitetaan asia, johon Patentti- ja rekisterihallitus on antanut luvan, liitetään ilmoitukseen oikeaksi todistettu jäljennös lupapäätöksestä.

Lupakäytäntö

Lupakäytäntö on ollut varsin tiukka:

 • Avointen yhtiöiden yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiöiden vastuunalaiset yhtiömiehet: Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Jos lupaa toimia yhtiömiehenä haettaisiin oikeushenkilölle, on merkittävää, missä maassa on kyseisen oikeushenkilön kotipaikka.

Esimerkki antaa yleiskuvan lupakäytännöstä. On kuitenkin hyvä muistaa, että yksittäiset hakemukset arvioidaan ja ratkaistaan vasta käsittelyssä.

Muut yritysmuodot ja luvan tarve

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.09.2017