Edunsaajailmoituksesta usein kysyttyä yrityksille

1. Kuka on edunsaaja?
2. Pitääkö kaikkien yritysten tehdä edunsaajailmoitus?
3. Yhtiömme hallituksen tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä. Täytyykö meidän silti tehdä edunsaajailmoitus?
4. Olen toiminimiyrittäjä. Pitääkö minun tehdä ilmoitus?
5. Miksi edunsaajailmoitus täytyy tehdä?
6. Onko muissa maissa samanlaista velvollisuutta?
7. Miten teen ilmoituksen?
8. Mitä tarvitsen ilmoittamista varten?
9. Voiko ilmoituksen täyttää lomakkeella ja postittaa?
10. Mitä tietoja ilmoittamisen yhteydessä kysytään?
11. Maksaako ilmoittaminen?
12. Milloin ilmoitus täytyy tehdä?
13. Mitä tarkoittaa välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen?
14. Jos omistan yrityksestä tasan 25 prosenttia, olenko edunsaaja?
15. Osakeyhtiössämme ei ole yhtään 25 prosentin rajan ylittävää edunsaajaa. Mitä teemme?
16. Kuka tekee ilmoituksen?
17. Voiko tilitoimistoni ilmoittaa yritykseni edunsaajatiedot?
18. Voiko yritykseni prokuristi ilmoittaa edunsaajatiedot?
19. Voinko ilmoittaa edunsaajat samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?
20. Yrityksessämme toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenillä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Miten teemme ilmoituksen?
21. Yritykseni edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?
22. Kuka voi tarkastella edunsaajatietoja?
23. Mistä voin tarkistaa, onko yritykselleni jo tehty edunsaajailmoitus?
24. Mitä tapahtuu, jos yritys ei ilmoita edunsaajatietojaan?

K: 1. Kuka on edunsaaja?

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.
Edunsaaja on aina ihminen. Esimerkiksi kuolinpesää, yritystä, yhdistystä, kuntaa tai muuta julkisyhteisöä ei voi ilmoittaa edunsaajaksi. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?

K: 2. Pitääkö kaikkien yritysten tehdä edunsaajailmoitus?

Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, jos edunsaaja on joku muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta. Lue lisää: Mitkä yritykset ilmoittavat?


K: 3. Yhtiömme hallituksen tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä. Täytyykö meidän silti tehdä edunsaajailmoitus?

Kyllä täytyy. Edunsaajailmoitus täytyy tehdä erikseen kaupparekisteriin, koska edunsaajat eivät välttämättä ole yrityksen vastuuhenkilöitä, kuten hallituksen jäseniä. Ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole edunsaajia. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?


K: 4. Olen toiminimiyrittäjä. Pitääkö minun tehdä ilmoitus?

Ei tarvitse. Seuraavat eivät tee edunsaajailmoitusta: toiminimiyrittäjä (yksityinen elinkeinonharjoittaja), pörssiyhtiö, asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, yhdistys, säätiö ja uskonnollinen yhdyskunta. Lue lisää: Mitkä yritykset ilmoittavat?


K: 5. Miksi edunsaajailmoitus täytyy tehdä?

Velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Ne edellyttävät, että muun muassa tilitoimistot ja pankit tuntevat asiakkaansa. Edunsaajatietojen ilmoittaminen ja niiden ajan tasalla pitäminen helpottavat siten sekä yrityksen että sen asiamiehen toimintaa.


K: 6. Onko muissa maissa samanlaista velvollisuutta?

Kyllä, velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot koskee kaikkia EU:n jäsenmaita. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa tiedot on pitänyt ilmoittaa jo aikaisemmin.


K: 7. Miten teen ilmoituksen?

Tee sähköinen ilmoitus YTJ-palvelussa, jonne kirjaudut ytj.fi-sivuilta (www.ytj.fi

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
). Edunsaajailmoitus on maksuton. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 8. Mitä tarvitsen ilmoittamista varten?

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 9. Voiko ilmoituksen täyttää lomakkeella ja postittaa?

Ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella ainostaan poikkeustilanteissa. Lue lisää: Vain poikkeustilanteissa ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.


K: 10. Mitä tietoja ilmoittamisen yhteydessä kysytään?

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • nimi
 • suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotimaa
 • kotikunta
 • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Lue lisää edunsaajatiedoista.


K: 11. Maksaako ilmoittaminen?

Ei, edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.


K: 12. Milloin ilmoitus täytyy tehdä?

Tee ilmoitus viipymättä seuraavissa tilanteissa:

 • Yritys ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan kaupparekisteriin 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana.
 • Edunsaajatiedot ovat muuttuneet.
 • Uusi yritys on rekisteröity.
 • Et ole enää yrityksen edunsaaja.

Huomaa: Ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole yhtään rahanpesulain mukaista edunsaajaa tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Lue lisää: Mitkä yritykset ilmoittavat?


K: 13. Mitä tarkoittaa välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen?

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen viittaavat tilanteeseen, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Henkilö voi olla yrityksen A välillinen omistaja esimerkiksi silloin, jos yritys B omistaa yrityksestä A 30 prosenttia ja henkilö omistaa yrityksestä B 55 prosenttia. Tällöin henkilö on yrityksen A välillinen omistaja. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?


K: 14. Jos omistan yrityksestä tasan 25 prosenttia, olenko edunsaaja?

Et ole edunsaaja, sillä et omista yrityksestä yli 25 prosenttia. Rahapesulain mukaisia edunsaajia ovat ne henkilöt, jotka omistavat yrityksestä vähintään 25,01 prosenttia. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?


K: 15. Osakeyhtiössämme ei ole yhtään 25 prosentin rajan ylittävää edunsaajaa. Mitä teemme?

Tarkista vielä, onko yhtiössä henkilöä, joka käyttää tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen perusteella). Jos ei ole, yhtiössänne ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia. Myös tämä tieto pitää ilmoittaa edunsaajailmoituksella. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 16. Kuka tekee ilmoituksen?

Ilmoituksen tekee sama henkilö, joka hoitaa yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies. Voit myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 17. Voiko tilitoimistoni ilmoittaa yritykseni edunsaajatiedot?

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa, jonne kirjaudut ytj.fi-sivuilta (www.ytj.fi). Huomaa: et voi tehdä valtuutusta Suomi.fi-valtuutuspalvelussa. Lue lisää valtuutuksen antamisesta ytj.fi-sivuilta.


K: 18. Voiko yritykseni prokuristi ilmoittaa edunsaajatiedot?

Ei voi, sillä prokuristi ei voi allekirjoittaa edunsaajailmoitusta tai muita kaupparekisteri-ilmoituksia. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 19. Voinko ilmoittaa edunsaajat samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?

Et voi. Ilmoitat edunsaajatiedot samassa YTJ-palvelussa, mutta edunsaajista on tehtävä erillinen ilmoitus. Edunsaajailmoitus on maksuton. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 20. Yrityksessämme toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenillä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Miten teemme ilmoituksen?

Jos kenelläkään vastuuhenkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta ja mahdollisuutta saada sellaista, yrityksenne tekee poikkeuksellisesti ilmoituksen paperilomakkeella. Lue lisää: Vain poikkeustilanteissa ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.


K: 21. Yritykseni edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?

Ilmoituksen jättämisen jälkeen sinun on huolehdittava tietojen ajantasaisuudesta. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tee uusi edunsaajailmoitus. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 22. Kuka voi tarkastella edunsaajatietoja?

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Lue lisää edunsaajien tiedoista.


K: 23. Mistä voin tarkistaa, onko yritykselleni jo tehty edunsaajailmoitus?

Virre-tietopalvelussamme voit tarkistaa maksutta, onko yritykselle tai yhteisölle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus. Tee haku Virren aloitussivulla Y-tunnuksen perusteella. Tieto edunsaajailmoituksen rekisteröinnistä näkyy yrityksen tai yhteisön perustiedoissa. Siirry Virre-tietopalveluun.


K: 24. Mitä tapahtuu, jos yritys ei ilmoita edunsaajatietojaan?

Yrityksen kaupparekisteriotteella on maininta siitä, onko edunsaajatietoja ilmoitettu. Käytännössä yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos se ei tee edunsaajailmoitusta. Esimerkiksi pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja tarkistaa edunsaajatiedot. Nämä samat toimijat voivat ilmoittaa PRH:lle, että yrityksen edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.
Yritys- ja yhteisötietolaissa on säädetty, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan tuomita sakkoa. Tarkoituksella virheellisten tietojen ilmoittaminen on rikoslain mukainen rekisterimerkintärikos. Puutteellisista ja muuttuneista tiedoista on ilmoitettava PRH:lle aina viipymättä. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?