Edunsaajatietojen valvontailmoitus

Tämä ohje koskee rahanpesulain mukaisia valvontaviranomaisia, ilmoitusvelvollisia ja asianajajayhdistystä. Katso myös ohjeen kohta ’Kuka ilmoittaa?’. Siirry yritysten ohjeeseen edunsaajailmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin.

Valvontailmoituksella ilmoitat havaitsemasi puutteet ja epäjohdonmukaisuudet PRH:een rekisteröidyissä edunsaajatiedoissa.

Valvontailmoitus on maksuton.

Huomio! Älä tee valvontailmoitusta, jos yritys tai yhteisö ei ole vielä tehnyt edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin.

Tarkista ensin Virre-tietopalvelun aloitussivun haulla, onko yritykselle tai yhteisölle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus. Tieto edunsaajailmoituksen rekisteröinnistä näkyy yrityksen tai yhteisön perustiedoissa. Siirry Virre-tietopalveluun.

Kuka ilmoittaa?

Valvontailmoituksen tekee joku seuraavista rahanpesulaissa mainituista tahoista:

  • ilmoitusvelvolliset (esimerkiksi pankki, asianajotoimisto ja tilintarkastaja)
  • valvontaviranomaiset
  • asianajajayhdistys.

Miten ilmoitat?

Tee valvontailmoitus lomakkeella. Tallenna lomake koneellesi ennen sen täyttämistä ja tulostamista.

Avaa: Edunsaajatietojen valvontailmoitus (rahanpesulaki 6 luku, 5 §) (pdf, 0,67 Mt)
Lähetä täytetty lomake

  • pdf-tiedostona suojatussa sähköpostissa tai
  • postitse osoitteeseen

Patentti- ja rekisterihallitus
Yritykset ja yhteisöt/oikeudellinen yksikkö
00091 PRH

Kun lähetät lomakkeen suojatussa sähköpostissa, valitse vastaanottajaksi "PRH Kirjaamo". Kirjoita viestin otsikkoon "Edunsaajatietojen valvontailmoitus" sekä valvottavan yrityksen tai yhteisön nimi ja Y-tunnus. Siirry lähettämään suojattua sähköpostia.

Mitä PRH tekee ilmoituksen saatuaan?

Lähetämme kirjeen yritykselle tai yhteisölle, jonka tietoja valvontailmoitus koskee. Kirjeessä kehotamme yritystä tai yhteisöä päivittämään edunsaajatiedoissa ilmoitetut puutteet annetussa määräajassa.

Jos kehotukseen ei vastata määräajassa, voimme poistaa edunsaajia koskevat tiedot yrityksen tai yhteisön kaupparekisteritiedoista.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Velvollisuudesta ilmoittaa puutteellisista ja epäjohdonmukaisista edunsaajatiedoista on säädetty rahanpesulain 6 luvun 5 §:ssä.

Ilmoitusvelvollisista on säädetty rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentissa.

Valvontaviranomaisista ja asianajajayhdistyksestä on säädetty rahanpesulain 7 luvun 1 §:n 1 ja 2 momenteissa.

Lue lisää rahanpesulaista Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.07.2020