Edunsaajista usein kysyttyä yrityksille

1. Kuka on edunsaaja?
2. Pitääkö kaikkien yritysten ilmoittaa edunsaajansa?
3. Millaisten yritysten ja yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa edunsaajatietojaan?
4. Miksi edunsaajien tiedot täytyy ilmoittaa 1.7.2019 alkaen?
5. Onko muissa maissa samanlaista velvollisuutta?
6. Miten ilmoitan edunsaajatiedot 1.7.2019 alkaen?
7. Mitä tarvitsen ilmoittamista varten?
8. Voiko ilmoituksen täyttää lomakkeella ja postittaa?
9. Mitä tietoja ilmoittamisen yhteydessä kysytään?
10. Maksaako ilmoittaminen?
11. Milloin edunsaajatiedot täytyy ilmoittaa?
12. Mitä tarkoittaa välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen?
13. Jos omistan yrityksestä tasan 25 prosenttia, olenko edunsaaja?
14. Mitä teemme, jos yrityksessämme ei ole yhtään 25 prosentin rajan ylittävää edunsaajaa?
15. Kuuluvatko pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät ilmoitusvelvollisuuden piiriin?
16. Kuka tekee ilmoituksen 1.7.2019 alkaen?
17. Voiko tilitoimistoni ilmoittaa yritykseni edunsaajatiedot?
18. Voiko yritykseni prokuristi ilmoittaa edunsaajatiedot?
19. Voinko ilmoittaa edunsaajat (1.7.2019 alkaen) samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?
20. Yrityksessämme kenelläkään ilmoituksen tekemiseen oikeutetuista henkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Mitä teemme?
21. Mitä tapahtuu ilmoittamisen jälkeen?
22. Voinko ilmoittaa edunsaajien tiedot jo ennen 1.7.2019?
23. Yritykseni edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?
24. Kuka voi tarkastella edunsaajatietoja?

K: 1. Kuka on edunsaaja?

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.

Tutustu esimerkkeihin edunsaajista.


K: 2. Pitääkö kaikkien yritysten ilmoittaa edunsaajansa?

Ilmoitusvelvollisuus (1.7.2019 alkaen) koskee mm. kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, jos edunsaaja on joku muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta. Lue lisää siitä, mitkä yritykset tekevät ilmoituksen.


K: 3. Millaisten yritysten ja yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa edunsaajatietojaan?

Pörssiyhtiöiden, yksityisten elinkeinonharjoittajien (toiminimiyrittäjien), asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja uskonnollisten yhdyskuntien ei tarvitse ilmoittaa edunsaajatietojaan.


K: 4. Miksi edunsaajien tiedot täytyy ilmoittaa 1.7.2019 alkaen?

Velvollisuus ilmoittaa tiedot perustuu rahanpesulakiin, jonka taustalla vaikuttavat EU-direktiivit.

EU:n rahanpesudirektiivi ja rahanpesulaki edellyttävät, että yritys tai yhteisö

 • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
 • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
 • pitää tiedot ajan tasalla.

Finanssilaitokset, kuten pankit, ovat lain mukaan velvoitettuja keräämään tietoa yritysten omistussuhteista. Pankit keräävät tietoa, koska heidän on tunnettava asiakkaansa. Pankit tarvitsevat edunsaajatietoja esimerkiksi silloin, kun yritys hakee rahoitusta. Tällä hetkellä pankkien pitää selvittää tietoja yksitellen. Jatkossa tiedot ovat helpommin pankkien saatavilla, mikä sujuvoittaa asiointia.


K: 5. Onko muissa maissa samanlaista velvollisuutta?

Kyllä, velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot koskee kaikkia EU:n jäsenmaita. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa tiedot on jo pitänyt ilmoittaa.


K: 6. Miten ilmoitan edunsaajatiedot 1.7.2019 alkaen?

Tee sähköinen ilmoitus YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Edunsaajailmoitus on maksuton.


K: 7. Mitä tarvitsen ilmoittamista varten?

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).


K: 8. Voiko ilmoituksen täyttää lomakkeella ja postittaa?

Ei, ilmoitus täytyy täyttää sähköisesti YTJ-palvelussa.


K: 9. Mitä tietoja ilmoittamisen yhteydessä kysytään?

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotimaa
 • kotikunta
 • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.


K: 10. Maksaako ilmoittaminen?

Ei, edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.


K: 11. Milloin edunsaajatiedot täytyy ilmoittaa?

Ilmoituksen voi tehdä 1.7.2019 alkaen. Ilmoitus täytyy tehdä 1.7.2020 mennessä ja uusien yritysten sen jälkeenkin. Ilmoitus täytyy myös tehdä aina, kun tietoihin tulee muutoksia. Huomaathan, että ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole yhtään edunsaajaa tai he eivät ole yrityksen tiedossa.


K: 12. Mitä tarkoittaa välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen?

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen viittaavat tilanteeseen, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Henkilö voi olla yrityksen A välillinen omistaja esimerkiksi silloin, jos yritys B omistaa yrityksestä A 30 prosenttia ja henkilö omistaa yrityksestä B 55 prosenttia. Tällöin henkilö on yrityksen A välillinen omistaja. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus, joka on yhtiön omistajien välinen vapaamuotoinen sopimus heidän keskinäisistä suhteistaan ja suhteestaan yhtiöön.


K: 13. Jos omistan yrityksestä tasan 25 prosenttia, olenko edunsaaja?

Et ole edunsaaja, sillä et omista yrityksestä yli 25 prosenttia. Ne, jotka omistavat yrityksestä yli 25 prosenttia ovat edunsaajia.


K: 14. Mitä teemme, jos yrityksessämme ei ole yhtään 25 prosentin rajan ylittävää edunsaajaa?

Tällöin yrityksessänne ei ole yhtään tosiasiallista edunsaajaa. Myös tämä tieto pitää ilmoittaa edunsaajailmoituksella 1.7.2019 alkaen.


K: 15. Kuuluvatko pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät ilmoitusvelvollisuuden piiriin?

Eivät, pörssiyhtiöiden ja toiminimiyrittäjien ei tarvitse ilmoittaa edunsaajatietojaan PRH:lle.


K: 16. Kuka tekee ilmoituksen 1.7.2019 alkaen?

Ilmoituksen tekee sama henkilö, joka hoitaa yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies. Voit myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen.


K: 17. Voiko tilitoimistoni ilmoittaa yritykseni edunsaajatiedot?

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Huomioithan, ettet voi tehdä valtuutusta Suomi.fi-valtuutuspalvelussa. Lue lisää valtuutuksen antamisesta ytj.fi-sivuilta.


K: 18. Voiko yritykseni prokuristi ilmoittaa edunsaajatiedot?

Ei voi, sillä prokuristi ei voi allekirjoittaa edunsaajailmoitusta tai muita kaupparekisteri-ilmoituksia. Ilmoituksen voi tehdä sellainen henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa yrityksen kaupparekisteri-ilmoituksia.


K: 19. Voinko ilmoittaa edunsaajat (1.7.2019 alkaen) samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?

Et voi. Ilmoitat edunsaajatiedot samassa YTJ-palvelussa, mutta niistä on tehtävä erillinen ilmoitus. Edunsaajailmoitus on maksuton.


K: 20. Yrityksessämme kenelläkään ilmoituksen tekemiseen oikeutetuista henkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Mitä teemme?

Edunsaajailmoituksen tekemiseen vaaditaan suomalainen henkilötunnus. Jos kenelläkään ilmoituksen allekirjoittamiseen oikeutetuista henkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta, yrityksen täytyy ottaa yhteyttä kaupparekisterin neuvontaan (1.7.2019 alkaen).


K: 21. Mitä tapahtuu ilmoittamisen jälkeen?

Ilmoituksen jättämisen jälkeen sinun on huolehdittava tietojen ajantasaisuudesta. Jos tietoihin tulee muutoksia, ilmoita niistä viipymättä sähköisellä ilmoituksella YTJ-palvelussa. Jos myöhemmin esimerkiksi huomaat virheen tai yrityksesi omistus hajautuu, tee tästä ilmoitus viipymättä.


K: 22. Voinko ilmoittaa edunsaajien tiedot jo ennen 1.7.2019?

Et voi tehdä ilmoitusta edunsaajista ennen 1.7.2019. Edunsaajailmoitus täytyy tehdä YTJ-palvelussa 1.7.2020 mennessä ja sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat.


K: 23. Yritykseni edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?

Jos edunsaajatiedoissa tapahtuu muutoksia, tee uusi sähköinen ilmoitus YTJ-palvelussa.


K: 24. Kuka voi tarkastella edunsaajatietoja?

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Lue lisää edunsaajien tiedoista.