Omistajista (edunsaajista) usein kysyttyä yrityksille

1. Kuka on edunsaaja?
2. Pitääkö kaikkien yritysten tehdä edunsaajailmoitus?
3. Millaisten yritysten ja yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa?
4. Miksi edunsaajailmoitus täytyy tehdä 1.7.2019 alkaen?
5. Onko muissa maissa samanlaista velvollisuutta?
6. Miten teen ilmoituksen 1.7.2019 alkaen?
7. Mitä tarvitsen ilmoittamista varten?
8. Voiko ilmoituksen täyttää lomakkeella ja postittaa?
9. Mitä tietoja ilmoittamisen yhteydessä kysytään?
10. Maksaako ilmoittaminen?
11. Milloin ilmoitus täytyy tehdä?
12. Mitä tarkoittaa välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen?
13. Jos omistan yrityksestä tasan 25 prosenttia, olenko edunsaaja?
14. Osakeyhtiössämme ei ole yhtään 25 prosentin rajan ylittävää edunsaajaa. Mitä teemme?
15. Kuuluvatko pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät ilmoitusvelvollisuuden piiriin?
16. Kuka tekee ilmoituksen 1.7.2019 alkaen?
17. Voiko tilitoimistoni ilmoittaa yritykseni edunsaajatiedot?
18. Voiko yritykseni prokuristi ilmoittaa edunsaajatiedot?
19. Voinko ilmoittaa edunsaajat (1.7.2019 alkaen) samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?
20. Yrityksessämme kenelläkään ilmoituksen tekemiseen oikeutetuista henkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Mitä teemme?
21. Mitä tapahtuu ilmoittamisen jälkeen?
22. Voinko tehdä ilmoituksen jo ennen 1.7.2019?
23. Yritykseni edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?
24. Kuka voi tarkastella edunsaajatietoja?

K: 1. Kuka on edunsaaja?

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.

Lue lisää edunsaajista.


K: 2. Pitääkö kaikkien yritysten tehdä edunsaajailmoitus?

Ilmoitusvelvollisuus (1.7.2019 alkaen) koskee mm. kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, jos edunsaaja on joku muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta. Lue lisää siitä, mitkä yritykset tekevät ilmoituksen.


K: 3. Millaisten yritysten ja yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa?

Pörssiyhtiöiden, yksityisten elinkeinonharjoittajien (toiminimiyrittäjien), asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja uskonnollisten yhdyskuntien ei tarvitse tehdä edunsaajailmoitusta.


K: 4. Miksi edunsaajailmoitus täytyy tehdä 1.7.2019 alkaen?

Velvollisuus ilmoittaa tiedot perustuu rahanpesulakiin, jonka taustalla vaikuttavat EU-direktiivit.

EU:n rahanpesudirektiivi ja rahanpesulaki edellyttävät, että yritys tai yhteisö

 • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
 • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
 • pitää tiedot ajan tasalla.

Pankkien ja muiden finanssilaitosten täytyy tuntea asiakkaansa ja siksi ne keräävät tietoa yritysten omistussuhteista. Tällä hetkellä niiden pitää selvittää tietoja yksitellen. Jatkossa tiedot ovat helpommin pankkien saatavilla, mikä sujuvoittaa yrityksen asiointia pankin kanssa.


K: 5. Onko muissa maissa samanlaista velvollisuutta?

Kyllä, velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot koskee kaikkia EU:n jäsenmaita. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa tiedot on jo pitänyt ilmoittaa.


K: 6. Miten teen ilmoituksen 1.7.2019 alkaen?

Tee sähköinen ilmoitus YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Edunsaajailmoitus on maksuton.


K: 7. Mitä tarvitsen ilmoittamista varten?

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).


K: 8. Voiko ilmoituksen täyttää lomakkeella ja postittaa?

Ei, ilmoitus täytyy täyttää sähköisesti YTJ-palvelussa.


K: 9. Mitä tietoja ilmoittamisen yhteydessä kysytään?

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotimaa
 • kotikunta
 • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.


K: 10. Maksaako ilmoittaminen?

Ei, edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.


K: 11. Milloin ilmoitus täytyy tehdä?

Tee ilmoitus 1.7.2019 - 1.7.2020 ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen. Uudet yritykset tekevät ilmoituksen sen jälkeen kun ne on merkitty kaupparekisteriin. Huomaathan, että ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole yhtään edunsaajaa tai he eivät ole yrityksen tiedossa.


K: 12. Mitä tarkoittaa välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen?

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen viittaavat tilanteeseen, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Henkilö voi olla yrityksen A välillinen omistaja esimerkiksi silloin, jos yritys B omistaa yrityksestä A 30 prosenttia ja henkilö omistaa yrityksestä B 55 prosenttia. Tällöin henkilö on yrityksen A välillinen omistaja. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus, joka on yhtiön omistajien välinen vapaamuotoinen sopimus heidän keskinäisistä suhteistaan ja suhteestaan yhtiöön. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?


K: 13. Jos omistan yrityksestä tasan 25 prosenttia, olenko edunsaaja?

Et ole edunsaaja, sillä et omista yrityksestä yli 25 prosenttia. Edunsaajia ovat ne, jotka omistavat yrityksestä vähintään 25,01 prosenttia.


K: 14. Osakeyhtiössämme ei ole yhtään 25 prosentin rajan ylittävää edunsaajaa. Mitä teemme?

Tarkista vielä, onko yhtiössä henkilöä, joka käyttää tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen perusteella). Jos ei ole, yhtiössänne ei ole edunsaajia. Myös tämä tieto pitää ilmoittaa edunsaajailmoituksella 1.7.2019 alkaen.


K: 15. Kuuluvatko pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät ilmoitusvelvollisuuden piiriin?

Eivät, pörssiyhtiöiden ja toiminimiyrittäjien ei tarvitse tehdä edunsaajailmoitusta PRH:lle.


K: 16. Kuka tekee ilmoituksen 1.7.2019 alkaen?

Ilmoituksen tekee sama henkilö, joka hoitaa yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies. Voit myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen.


K: 17. Voiko tilitoimistoni ilmoittaa yritykseni edunsaajatiedot?

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Huomioithan, ettet voi tehdä valtuutusta Suomi.fi-valtuutuspalvelussa. Lue lisää valtuutuksen antamisesta ytj.fi-sivuilta.


K: 18. Voiko yritykseni prokuristi ilmoittaa edunsaajatiedot?

Ei voi, sillä prokuristi ei voi allekirjoittaa edunsaajailmoitusta tai muita kaupparekisteri-ilmoituksia. Ilmoituksen voi tehdä sellainen henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa yrityksen kaupparekisteri-ilmoituksia.


K: 19. Voinko ilmoittaa edunsaajat (1.7.2019 alkaen) samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?

Et voi. Ilmoitat edunsaajatiedot samassa YTJ-palvelussa, mutta niistä on tehtävä erillinen ilmoitus. Edunsaajailmoitus on maksuton.


K: 20. Yrityksessämme kenelläkään ilmoituksen tekemiseen oikeutetuista henkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Mitä teemme?

Edunsaajailmoituksen tekemiseen vaaditaan suomalainen henkilötunnus. Jos kenelläkään ilmoituksen allekirjoittamiseen oikeutetuista henkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta, yrityksen täytyy ottaa yhteyttä kaupparekisterin neuvontaan (1.7.2019 alkaen).


K: 21. Mitä tapahtuu ilmoittamisen jälkeen?

Ilmoituksen jättämisen jälkeen sinun on huolehdittava tietojen ajantasaisuudesta. Jos tietoihin tulee muutoksia, ilmoita niistä viipymättä sähköisellä ilmoituksella YTJ-palvelussa. Jos myöhemmin esimerkiksi huomaat virheen tai yrityksesi omistus hajautuu, tee tästä ilmoitus viipymättä.


K: 22. Voinko tehdä ilmoituksen jo ennen 1.7.2019?

Et voi tehdä ilmoitusta edunsaajista ennen 1.7.2019. Katso kysymys 11.


K: 23. Yritykseni edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?

Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tee uusi sähköinen ilmoitus YTJ-palvelussa.


K: 24. Kuka voi tarkastella edunsaajatietoja?

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Lue lisää edunsaajien tiedoista.