Esimerkkejä tosiasiallisista edunsaajista

Siirry takaisin sivulle: Tosiasialliset edunsaajat rekisteriin 1.7.2019 alkaen

Esimerkki 1

Erkki Esimerkki omistaa 32 prosenttia ja Eija Esimerkki 28 prosenttia osakeyhtiön osakkeista. He ovat osakeyhtiön edunsaajia.

Esimerkki 2

Matti Meikäläinen on enemmistöosakas 55 prosentin osuudella yhtiöstä X, joka omistaa 33 prosenttia yhtiön Z osakkeista. Matti on sekä yhtiön X että yhtiön Z edunsaaja.

Esimerkki 3

Yritykset A, B ja C omistavat kukin 20 prosenttia yhtiöstä Ö. Sari Sijoittaja omistaa 100 prosenttia yritysten A, B ja C osakkeista. Sari on myös yhtiön Ö edunsaaja.

Esimerkki 4

Neljä henkilöä omistaa kukin 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista. Kukaan ei omista yli 25 prosenttia, joten yhtiö ilmoittaa, että sillä ei ole tunnistettuja tosiallisia edunsaajia. Tällöin edunsaajina pidetään yhtiön hallitusta tai toimitusjohtajaa.

Esimerkki 5

Neljä henkilöä omistaa kukin 20 prosenttia Rekisteröinti Oy:n osakkeista. Heistä Yrjö Yrittäjä ja Matti Yrittäjä omistavat puoliksi Konepaja Oy:n. Konepaja Oy omistaa 20 prosenttia Rekisteröinti Oy:stä. Rekisteröinti Oy:llä ei ole edunsaajia, koska Konepaja Oy:llä ei ole enemmistöosakasta (eli yli 50 prosentin omistajaa).

Esimerkki 6

Neljä henkilöä omistaa kukin 20 prosenttia ja Remonttiyritys avoin yhtiö 20 prosenttia Testi Oy:n osakkeista. Testi Oy:n henkilöomistajista Raimo Remontti ja Raija Remontti ovat kumpikin yhtiömiehinä Remonttiyrityksessä. Testi Oy:n edunsaajiksi ilmoitetaan Raimo ja Raija, koska kummallakin heistä on Testi Oy:ssä 20 prosentin suora omistus ja 20 prosentin välillinen omistus.

Esimerkki 7

Kommandiittiyhtiön Esimerkki Ky vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö ja äänettömänä yhtiömiehenä Arja Äänetön. Sijoittaja Kirsi Kipakka omistaa osakeyhtiöstä 60 prosenttia. Kirsi on Esimerkki Ky:n tosiasiallinen edunsaaja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.01.2019